Uudised

Ajakirja Eesti Rohuteadlane tellimisinfo

Lugupeetud kutsekaaslased!

Farmaatsiaajakirja Eesti Rohuteadlane kokkupanemist jätkavad 2014. aastal väärikad erialaorganisatsioonid Eesti Apteekrite Liit (EAL), Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts (EAFS), Eesti Farmaatsia Selts (EFS) ja Eesti Haiglaapteekrite Selts (EHAS).

Eesti Apteekrite Liit jätkab apteegialaste teemade käsitlemist lisades ajaloolisi ja isikulugusid, EHAS kajastab haiglaapteekrite tegevust ning käsitleb kliiniliste probleemide/haigusjuhtude lahendamist, EFS annab ülevaateid Seltsi jooksvast tegevusest ja Seltsi poolt käsitletavatest olulistest farmaatsiaküsimustest, kajastab kodumaiste ravimifirmade, -tootjate ja riigiasutuste tähtpäevi, sündmusi ning nende igapäevast tööd, avaldab ülevaateid farmaatsiamuuseumi kogudest ja uurimustest ning EAFS avaldab teadusartikleid.

Uuest aastast vahendame enam TÜ farmaatsia instituudi tegemisi ning üliõpilaselu. Samuti lisandub teemasid, mis seonduvad jaemüügi apteegipraktikas rakendatavate teadmistega.

Loodame, et teemaderikas farmaatsiaajakiri leiab koha ka Teie erialaajakirjanduse lugemisvalikus.

Ajakirja Eesti Rohuteadlane ilmub 2014. aastal 4 numbrit à 40 lehekülge ja aastatellimus maksab 26 €, poolaasta tellimus 13 € ja üksiknumber 7.50 € (koos käibemaksuga). Tellimiseks pöörduge palun: info@apteekriteliit.ee, Eesti Apteekrite Liit, Endla 31, Tallinn, telefon 662 1054