Uudised

Ajakirja Eesti Rohuteadlane uuenemisest ja tellimisinfo

Lugupeetud kutsekaaslased!

Apteekrite erialane ajakiri Rohuteadlane on alates 2012 aasta lõpust uuenenud ja tema autorite ring on laienenud. Ajakirja kokkupanekul löövad nüüdsest kaasa väärikad erialaorganisatsioonid: Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts (EAFS), Eesti Farmaatsia Selts (EFS) ja Eesti Haiglaapteekrite Selts (EHAS).

Kui Eesti Apteekrite Liit jätkab apteegialaste teemade käsitlemist lisades ajaloolisi ja isikulugusid, siis EHAS liitub kliiniliste probleemide/haigusjuhtude lahendamisega, EFS oma liikmete ettevõtmiste kajastamisega ja EAFS lühemate teaduskajastuste avaldamisega. Sellega seoses avardub oluliselt ajakirja teemade ring ja uuenenud sisukam väljaanne on huvipakkuv laiemale lugejaskonnale. Loodame, et teemaderikkam ajakiri leiab koha ka Teie erialaajakirjanduse lugemisvalikus.

Ajakirja Eesti Rohuteadlane 2013 aastatellimus maksab 26 EUR (koos käibemaksuga), tellimiseks pöörduge palun: info@apteekriteliit.ee, Eesti Apteekrite Liit, Endla 31, Tallinn, tel 6621054.

Järgnevalt avaldame ajakirja Eesti Rohuteadlane 1/2013 juhtkirja, mis käsitleb ajakirja uuenemist:

Head ajakirja Eesti Rohuteadlane lugejad!

Nagu maailm on pidevas muutumises nii ka teie ees olev ajakiri on kollektiivse toimetuse läbi saanud mitmekülgsema sisu. 12 aastat on ajakiri Eesti Rohuteadlane ilmunud Eesti Apteekrite Liidu väljaandena ja hoidnud kutsekaaslasi kursis erialal toimuvate aktuaalsete sündmuste, ajalooliste tagasivaadete ja seadusandluse keerdkäikudega. Neid teemasid kajastab ka edaspidi Eesti Apteekrite Liit. Et ajakirja sisu värskendada, otsustasid Eesti Apteekrite Liit, Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts, Eesti Farmaatsia Selts ja Eesti Haiglaapteekrite Selts oma jõud ajakirja väljaandmisel ühendada ja muuta Eesti Rohuteadlane Eesti farmaatsia organisatsioonide häälekandjaks – Eesti farmaatsiaajakirjaks.

Kuid pöördugem hetkeks tagasi ajakirja alguse lätetele, mida meenutab Ain Raal Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsist:

Sellest on möödunud juba 23 aastat, kui me oma erialast sügavalt hoolivate kolleegidega omaaegsele kutseajakirjale Eesti Rohuteadlane taas hinge sisse puhusime. Seda on märksa rohkem kui ennesõjaaegsel perioodil (1926-1940), mil ajakiri omariikluse lõppemise tõttu vaid 14 aastat ilmuda sai. Olles olnud küll Eesti Rohuteadlase ühe eestvedaja rollist pärast kümneaastast tegutsemist kõrvale tõmbunud, pean ajakirja jätkuvalt üheks oma vaimseks lapseks. Seetõttu on mul väga hea meel, et ajakiri endale 2000. a Eesti Apteekrite Liidu näol uue, vastutustundliku ja suutliku väljaandja sai. Iga laps on vähem või rohkem oma vanemate nägu, olgu need siis Farmaatsia instituudi või EAL juures ametis, paratamatult kisub ajakiri vastavas suunas kreeni. Seega on toimunud uuendus loodetavasti pöördelise, võiks isegi öelda – märgilise – tähendusega. Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi esindajana näen lisaks akadeemiliste sündmuste kajastamisele ajakirja üht tulevikusuunda selle pealkirja kolmandas sõnas – TEADLANE. Farmaatsia ilma teaduseta oleks nagu laev ilma mereta.

Marika Saar Eesti Haiglaapteekrite Seltsist lisab järgmised mõtted: Üksmeelest Eesti apteekerkonna seas, õigemini selle kohatisest puudumisest või vähesusest oleme rääkinud juba aastaid. Tundub, et nüüd on jää hakanud liikuma. Olgu selle tõenduseks siis fakt, et Eesti Rohuteadlane hakkab nüüdsest ilmuma nelja erialaorganisatsiooni koostöös.

President Ilves rääkis oma uusaastakõnes eestlaste vähesusest ja üksteise hoidmisest. Eesti on tõepoolest väike. Väike on ka Eesti apteekerkond. Aga seda enam on väärtuslik iga apteeker ja meie väiksus võiks olla eeliseks selles osas, et üksteist kergesti üles leiame ja omavahel tihedamalt läbi käime. Seda eeskätt just erialases mõttes.

Eesti Haiglaapteekrite Selts on pidanud omavahelist koostööd ja kogemuste jagamist väga oluliseks. Ja seda mitte ainult oma väikese organisatsiooni sees, vaid kõigi kutsekaaslastega, kus iganes nad siis ametis on. Seetõttu on meil väga hea meel, et koostöö ajakirja väljaandmise näol ühe reaalse väljundi on saanud ja lubame omaltpoolt selle ühisosa edendamisele igati kaasa aidata.

Jaak Koppel Eesti Farmaatsia Seltsist täiendab omalt poolt:

Eesti Farmaatsia Selts soovib ajakirja veergudel avaldada artikleid ja ülevaateid farmaatsiast Eestis, maailmas ja naaberriikides. Kajastame Eesti Farmaatsia Seltsi tegevust ning toome ära Seltsi koosolekutel peetud huvitavamad ettekanded. Samuti tahame avaldada kirjutisi ravimifirmade, hulgimüüjate, apteekide ja riigiasutuste tööst. Loodame pakkuda huvitavat lugemist kõigile farmaatsiaerialainimestele ning jäädvustada meie tänast päeva.

Eesti Farmaatsia Selts soovib edendada koostööd Eesti farmaatsiaringkondade vahel. Selle koostöövilja kasvatamiseks on ajakiri Eesti Rohuteadlane igati sobilik pinnas. Soovime ajakirja uuendatud väljaandele edu ja kordaminekuid.

Ühendades Eesti apteeke, mille omanikeks on proviisorid, valutab Eesti Apteekrite Liit südant nii oma liikmete kui eriala käekäigu pärast ühiskonnas ja võtab seetõttu aktiivselt osa seda mõjutavatest protsessidest. Peame tähtsaks apteekri kui elukutse positiivset mainet. Märgilise tähendusega verstapost on siin äsja ilmunud Apteegiteenuse Kvaliteedijuhis. Püüdleme selle poole, et Eestis teadvustataks apteeki kui tervishoiuasutust ja apteekrit kui tervishoiutöötajat. Kutsume kõiki kutsekaaslasi, kellel on midagi öelda, aktiivselt kaasa lööma ajakirja väljaandmisel. See on meie oma ajakiri ja siin võime asju nimetada nende õigete nimedega. Läbi koostöö loodame juhtida tähelepanu sellele, et farmaatsiaeriala spetsialistidel on täita oluline roll tervema ühiskonna kujundamisel.