Uudised

Eesti Farmaatsia Seltsil on uus auliige

 Eesti Farmaatsia Seltsi Üldkogul valiti seltsi uueks auliikmeks emeriitdotsent Elmar Arak.

Elmar Arak on olnud farmaatsia erialaga seotud üle 50 aasta. Ta rajas Apteekide Peavalitsuse Tartu Kontrollanalüüsi Laboratooriumi ja oli pikki aastaid selle juhataja. Alates 1979. aastast töötab Elmar Arak TÜ farmaatsia instituudis, käesoleval ajal spetsialistina. Arak on aktiivne nii teadus- kui ka õppetöö vallas. Ta on olnud pikka aega farmakognoosia-alaste uurimistööde juht ja avaldanud ligikaudu 150 teaduspublikatsiooni. Samuti on ta koostanud mitmeid õppevahendeid.

Alates 1981. aastast oli Elmar Arak tegev Eesti Farmaatsia Seltsi juhatuses, olles aastatel 1986…1992 seltsi esimees. Samuti oli ta ajakirja “Eesti Rohuteadlane” taasväljaandmise initsiatiivgrupi liige ja toimetuse kolleegiumi liige.

EFS-i värske auliige on oma eriala patrioot, rõhutades alati apteekrite tegevuse olulisust tervishoiusüsteemis ning valutades südant farmaatsiaeriala jätkusuutlikkuse pärast.

Õnnitleme emeriitdotsent Elmar Arakut!