Uudised

EFS-i üldkogu

Eest Farmaatsia Seltsi üldkogu toimus 8. juunil Värskas suveseminari raames. Osales 59 hääleõiguslikku liiget.

Üldkogul anti ülevaade seltsi tegevusest ja 59 poolthäälega kinnitati 2012. a majandusaasta aruanne. Prov. Tanel Kuusmann esitas revisjonikomisjoni ülevaate.

Dots. emer. Elmar Arak valiti Eesti Farmaatsia Seltsi auliikmeks.

Toimusid EFS presidendi ja juhatuse valimised järgmiseks tegevusperioodiks. Jaak Koppel valiti 59 poolt häälega Eesti Farmaatsia Seltsi presidendiks.
Juhatuse valimisel osales 58 pitseeritud sedelit, millest 9 osutus kehtetuks. Juhatuse liikmeteks valiti Ülle Helena Meren 47 häälega, Toivo Soosaar 46 häälega, Maret Sihv 46 häälega, Tiiu Jüriado 43 häälega, Anita Gailan 38 häälega ja Piret Uibokand 37 häälega.

EFS-i juhatus
EFS-i juhatus
Seisavad vasakult: Tiiu Jüriado, Toivo Soosaar, Anita Gailan, Maret Sihv
Istuvad: Piret Uibokand, Jaak Koppel, Ülle Helena Meren

Liikmemaksu suuruseks kinnitati 2013/2014 aastal 10 eurot aastas.