Uudised

EFS sügiskoosolek

Hea EFS-i liige!

Kutsume Teid osalema Eesti Farmaatsia Seltsi sügiskoosolekul neljapäeval 13. novembril kell 16.45 Tartus korporatsioon Fraternitas Liviensise majas aadressil Jakobi 52.

Koosoleku teemad ja ajakava:

16.45-17.15 Saabumine ja tervituskohv
17.15-18.00 Prof. Irja Lutsar –Vaktsiinidest ja nendega läbi viidud uuringutest (elanikkonna vaktsineerimine, riiklik immuniseerimiskava, laste vaktsineerimine ja kliinilised uuringud lastel, miks inimesed keelduvad laste vaktsineerimisest ja selle võimalikud tagajärjed, apteegi roll elanikkonna immuniseerimisel).
18.00-18.30 Prov. Kristiina Sepp – Bangkokis toimunud FIP-i kongressist, kus samuti pöörati suurt rõhku apteegiteenustele, sh elanikkonna immuniseerimisele.
18.30-18.45 Dr. Alar Sepp (Farmaatsia õppetool, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool) – Noor apteeker 2015: ankeetküsitlus aastatel 2006-2015 diplomeeritud proviisoritele ja farmatseutidele.
18.45-19.15 Folklorist Marju Kõivupuu – Näiteid Eesti apteegifolkloorist ja selle kogumisest.
19.15-19.30 Dots. Ain Raal – Eesti farmaatsiamuuseumist
19.30-19.45 Sponsorettekanne
19.45  Jooksvad küsimused
* Farmaatsia ja apteegi erialaorganisatsioonide ühispöördumine Eesti Haigekassale teemal: „Mida digiretseptil muuta, et apteeker saaks patsienti paremini nõustada?“

* Ülevaade senisest Proviisorite Koja organiseerimistööst, tutvumine PK põhikirjaga, jm seonduvad küsimused, prov. Karin Alamaa-Aas.

 

Huvilised on palutud pärast koosolekut jääma vestlema folklorist Marju Kõivupuuga apteegifolkloori kogumise teemadel.

Koosolekule on oodatud kõik seltsi liikmed ning farmaatsiaharidusega huvilised, kes veel ei ole Eesti Farmaatsia Seltsiga liitunud.

Osavõtt koosolekust on tasuta. Palume oma osalemisest teatada hiljemalt 10. novembriks e-posti aadressil info@efs.ee.