Uudised

Põhjamaade Sotsiaalfarmaatsia Konverents

3.-5. juunini 2015 toimub Dorpati konverentsikeskuses Põhjamaade sotsiaalfarmaatsia ja tervishoiu-uuringute konverents. Kui nimetatud üritus leiab aset seitsmendat korda, siis ühiskonverents Põhjamaade kliinilise farmaatsia võrgustikuga toimub teist korda. Eestis toimub selline foorum esmakordselt.

Konverents kaasab sotsiaalfarmaatsia, kliinilise farmaatsia ja tervishoiu-uuringute valdkonnas tegutsevaid üliõpilasi, noori ja kogemustega teadlasi ja praktikuid. Samuti on plaanis senisest enam kaasata erialaliitude, asutuste ja organisatsioonide esindajaid, et pakkuda koostöövõimalusi erinevate riikide teoreetikutele ja praktikutele. Konverentsi suulised ja stendiettekanded avaldatakse rahvusvahelises teadusajakirjas – International Journal of Clinical Pharmacy.

Konverentsi teemaks on Innovatiivne, integreeritud ja individualiseeritud patsiendi hool, kus rõhutatakse uuenduste ja koostöö vajalikkust nii hariduses, teaduses kui ka igapäevapraktikas. Konverentsil käsitletakse järgmisi teemasid:

•    Uuendused farmaatsiateaduses ja praktikas
•    Erialasisesed ja erialadevahelised küsimused ning farmaatsiaharidus
•    Tervishoiuteenused ja proviisori tegevus
•    Farmakoökonoomika ja ravimipoliitika
•    Eetikaküsimused farmaatsias
•    Sotsiaalsed ja kultuuridevahelised küsimused
•    Ravimite kasutamine ja sellega seotud käitumine (ka. ravimikasutaja perspektiiv)
•    Patsientide ohutus ja farmakoepidemioloogia
•    Ravimid ja tervisealane teave
•    Kliiniline farmaatsia

Teeside esitamise tähtaeg on 15. detsember 2014.
Varajase registreerimise tähtaeg on 15. märts 2015.
Lisainfo saamiseks külastage konverentsi kodulehte aadressil
www.nspc2015.com

Tere tulemast konverentsile!

Teadus- ja korralduskomitee nimel
Dr. Daisy Volmer
TÜ farmaatsia instituut,
Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts
daisy.volmer@ut.ee