Uudised

Ülevaade – EFS Sügisseminar 2015

10. novembril toimus Tartus EFS-i sügisseminar, millest võttis osa 69 apteekrit. Sügisseminari esimeses pooles rääkis prof. Toivo Maimets väga põnevalt tüvirakkude funktsioonidest, geneetikast ja rakubioloogia avastustest läbi aegade. Kuulajad said põgusa ülevaate rakuravimitest, kuidas need toimivad, ning mil viisil selliseid ravimeid välja töötatakse.

Sügisseminari teine pool kulmineerus teemaga, kus arutlusele tuli murettekitav teade Tartu Ülikooli apteekide likvideerimisest. Probleemi tõsidusest andis pikema sõnavõtuga ülevaate TÜ Farmaatsia instituudi juhataja dots. Ain Raal. Seejärel võeti

arutlusele farmaatsia erialaorganisatsioonide kiri Tartu Ülikooli nõukogule. Nimetatud kiri oli edastatud Proviisorite Koja poolt 5-le erialaorganisatsioonile (EFS, EAFS, EHAS, EAÜ, EAL) ning sellega kutsuti farmaatsiaorganisatsioone toetama Tartu Ülikooli apteekide püsimajäämist. Eesti Farmaatsia Selts tegi oma ettepanekud kirja mõningaseks muutmiseks. Parandused vormistati pärast koosolekut ning EFS ettepanekud edastati viivitamatult teistele erialaorganisatsioonidele. Aktsiooni kaasati ka Tartu Ülikooli Rohuteaduse Selts, et tudengitel oleks võimalik ülikooli apteekide püsima jäämiseks oma toetav hääl öelda.

TÜ apteekide saatus otsustatakse TÜ nõukogu koosolekul 16. novembril.

Sügisseminari lõpetas aga juba positiivsem teema. Nimelt toimus 4. novembril proviisorite ja farmatseutide kutsestandardi loomisele pühendatud ümarlaud, millest EFS-i esindajana võttis osa prov. Piret Uibokand. Ta andis põgusa ülevaate toimunud esimesest ümarlaua koosolekust ning sellest, kuidas hakatakse kutsestandardit looma. Loodav kutsestandard saaks tulevikus aluseks ka uutele farmaatsiahariduse õppekavadele.

EFS kevadkoosolek toimub 2016. a. aprillis Tallinnas.