Suveseminar 2011

Eesti Farmaatsia Seltsi 48. suveseminar toimus Pärnumaa apteekrite korraldusel looduskaunis kohas Pärnumaal.

3.-5. Juunil 2011 toimus taas traditsiooniline Eesti Farmaatsia Seltsi (EFS) Suveseminar.

Järjekorras juba 48. suveseminar toimus seekord Pärnumaa apteekrite korraldusel looduskaunis kohas Jõulumäel, Pärnumaal.  Üritus oli väga edukas – osa võttis üle 200 farmaatsiaalal tegutseva inimese. Korraldajatel oli ka väga hea kokkulepe ilmataadiga – ilm oli tõeliselt nauditav kogu nädalavahetuse vältel. Ajakava kokkupanekul oli mõeldud nii vaimule, füüsisele, kui hingele.

Kliiniline proviisor Jana Lass tegi väga sisuka ja hariva ettekande ravimite kasutamisest neerupuudulikkuse korral.  Huvitavaid aspekte suhtlemiseprobleemide teemal käsitles psühholoog Tõnu Ots. Taimetark Mercedes Merimaa rääkis meil peamiselt umbrohuna tuntud, kuid tegelikult vägagi väärtusliku ravimtaime võilille näitel taimeravist, tervislikust toitumisest, elustiilist ja paljust muust, mis kokkuvõttes inimese heaolu ja tervist mõjutavad. Nii enne kui pärast ettekandeid toimusid erinevad virgutusvõimlemised, sportlikumad tegevused, huviringid ja mängud. Õhtud näitasid ilmekalt, et apteekrid on suur tantsu- ja laulurahvas.

Suveseminari raames toimus ka seltsi üldkoosolek, kus arutati seltsi tegevuse reorganiseerimise vajadust. Sõnavõttudes toodi välja, et aastakümneid oli EFS peamine eesti proviisoreid ja farmatseute ühendav erialaorganisatsioon. 1980-ndatel ühendas selts enam kui 800 liiget.  Seoses muutustega ühiskonnas tekkis terve rida uusi organisatsioone ja EFS-i tegevus esialgsel viisil soikus.

Eestis on arvukalt farmaatsiaharidusega inimesi, kes tegutsevad apteekides ja nendest väljaspool – tootjate esindustes, hulgimüügifirmades, riigiasutustes jm. Samal ajal on paljude nende huvi erialase koostöö vastu tuntav. Seetõttu leiti, et EFS on sobiv organisatsioon farmaatsiaeriala inimeste ühendamiseks ja aeg tegevuse aktiviseerumiseks on õige.

Üldkoosolekul valiti seltsile uus juhatus – uueks esimeheks valiti proviisor Jaak Koppel, juhatuse liikmeteks proviisorid Ülle Helena Meren, Toivo Soosaar, Anita Gailan, Maret Sihv ja Andre Vetka.

Uuendatava EFS-i ülesandeks on propageerida farmaatsiaeriala ja seista selle hea käekäigu eest. Seltsi juhatus paneb lähiajal kokku tegevuskava ja alustab seltsi valduses oleva farmaatsiaajaloo teemalise kollektsiooni korrastamist.

Täname kõiki suveseminari osavõtjaid, kes oma kohalolekuga muutsid ürituse toredaks ja meeldejäävaks! EFS juhatus tänab Pärnumaa apteekreid, kes tagasid ürituse ladusa korralduse. Eriline tänu kuulub kõigile toetajatele koostöö ja abi eest, loodame hea koostöö jätkumist ka edaspidi!

Kohtumiseni järgmisel suveseminaril 2012 aasta juunis!