Tutvustus

Mis on Eesti Farmaatsia Selts (EFS)?

EFS on asutatud 1950. a. ja on seega Eesti vanim ja kõige pikemat aega tegutsenud farmaatsiaorganisatsioon.  EFS kannab Eesti farmaatsia traditsioone ja seob omavahel meie eriala erinevaid põlvkondi.

Seoses muutustega ühiskonnas 1990-ndate alguses tekkis farmaatsiaeriala raames terve rida uusi organisatsioone ja EFS-i tegevus jäi soiku. 2011. aastal leiti, et aeg EFS-i aktiivse tegevuse taastamiseks on küps ja juunis toimunud üldkogul valiti Seltsile uus 6 liikmeline juhatus. Aasta jooksul on EFS-i liikmelisuse taastanud ja liikmeks astunud üle 100 liikme.

EFS on kõige suurema avatusega farmaatsiaerialaorganisatsioon Eestis.
Seltsi eesmärk on farmaatsiaala inimeste ühendamine eriala arendamiseks ning ravimi-  ja tervishoiupoliitika kujundamiseks.

EFS-i tegevuse põhisuunad on järgmised:

  • Farmaatsiaeriala ja apteekrikutse edendamine ja maine kujundamine ühiskonnas
  • Liikmeskonna erialaste teadmiste laiendamine ja süvendamine
  • Oluliste tervishoiupoliitiliste ja farmaatsia-probleemide tõstatamine ja osalemine seadusloomes
  • Farmaatsiaalase informatsiooni kogumine ja levitamine
  • Farmaatsiaajaloo kogumine, jäädvustamine, eksponeerimine ja uurimine

EFS korraldab erialaste jm teemade aruteluks koosolekuid Tallinnas ja Tartus, kord aastas korraldab Selts EFS-i Suveseminari, mis on kujunenud Eesti suurimaks apteekrite ja farmaatsiaala inimeste kokkutulekuks. Selts osaleb igal aastal aktiivselt BaltPharm Forumil, kus osalevad Eesti, Läti ja Leedu erialaorganisatsioonide, riigiasutuste, apteekide ning kõrgkoolide esindajad ja mis toimub iga aasta erinevas Balti riigis.

Kes võivad olla EFS-i liikmed?

Vastavalt põhikirjale võivad Seltsi liikmeks astuda proviisori või farmatseudi õppekava läbinud isikud.

Seltsiga on oodatud liituma ka ettevõtted ja mitte farmaatsiaalase haridusega inimesed, kes soovivad kaasa aidata Seltsi tegevusele. Neid nimetatakse Seltsi toetajaliikmeteks. Toetajaliikmetel on õigus võtta osa Seltsi poolt korraldatud üritustest sh üldkogul (ilma hääletusõiguseta), olla Seltsi e-postiloendi liige, saada infot Seltsi tegevuse kohta ja osaleda muul viisil Seltsi tegevuses.

Kuidas saab EFS-i liikmeks astuda?

Liikmeks saab registreeruda, kui võtate ühendust e-posti aadressil: info@efs.ee. Olete oodatud liituma Eesti Farmaatsia Seltsiga!

Kui suur on EFS-i liikmemaks?

Proviisori või farmatseudi liikmemaks on 25 € aastas. Füüsilisest isikust toetajaliikmete liikmemaks on 35 € aastas. Juriidilisest isikust toetajaliikmete (ettevõtete) liikmemaks on 300 € aastas.

Kuidas toimub EFS-i juhtimine?

Üks kord aastas toimub EFS’i üldkogu, kes kuulab ära juhatuse tegevusaruande, kinnitab majandusaasta aruande, otsustab põhikirja muudatusettepanekuid ja muid olulisi küsimusi. Üldkogude vahepealsel perioodil juhib seltsi tegevust üldkogu poolt valitud juhatus.

30. märtsil 2023. a toimunud Üldkogul valiti seltsile 2 aastaks juhatus:

prov. Tanel Kuusmann, president
prov. Merje Einfeldt
prov. Jaak Koppel
prov. Kadri Petratškov
prov. Jana Kallassalu
prov. Piret Uibokand
prov. Taavo Tähtjärv