Suveseminar 2012

Eesti Farmaatsia Selts 49. Suveseminar toimus 2.-3.  juunil Toosikannu Puhkekeskuses, Raplamaal. Suur rõõm oli näha, et huvi seminaril osalemise vastu oli suur –  üritusel osales üle 300 apteekri ja farmaatsiaala inimese! See näitab, et ürituse uuenenud formaat leidis poolehoiu.

Suveseminari päev algas avamise ja sellele järgnenud EFS-i Üldkoguga, milles Seltsi president prov. Jaak Koppel andis ülevaate Seltsi 2011.-2012. tegemistest ning edasistest eesmärkidest (vt eraldi ülevaadet).

Seltsi juhatus valmistas käesoleva aasta kevadel ette uue põhikirja kavandi.  Senine, aastast 1996 kehtinud põhikiri ei vastanud enam Seltsi tänastele vajadustele ja kehtivale mittetulundusühingute seadusele. Üldkogul tutvustati uut põhikirja, peale mida võeti see ühehäälselt vastu (vt eraldi ülevaadet uuest põhikirjast). Samuti kinnitati 2013 aasta liikmemaks –  liikmetele 10 € aastas, nii nagu käesoleval aastal; füüsilisest isikust toetajaliikmetele 20 € aastas ja ettevõtetele 300 € aastas. Kinnitati toetajaliikmete õigused ja kohustused. Selts kutsub farmaatsia alal tegutsevaid ettevõtteid astuma Seltsi toetajaliikmeks! Seltsile valiti revisjonikomisjon, mille liikmed on proviisorid Tanel Kuusmann, Katrin-Anniki Kasera ja Liivi Allikas.

Teise sessiooni teemaks oli valmiv „Apteegiteenuse kvaliteedijuhis“. Dokumendi väljatöötamiseks tekkis idee Apteekrite Liidu ja Ravimiameti kohtumisel 2010. aastal, kus arutleti apteegiteenuse kitsaskohti.  Aasta jooksul koos käinud töögrupp on kvaliteedijuhise koostamisega lõpusirgele jõudnud, mistõttu oli sobilik aeg apteekritele dokumenti tutvustada. Tegemist on soovitusliku dokumendiga, millest loodetavasti kujuneb apteegiteenuse „kvaliteedimärk“.

Kvaliteedijuhisest rääkisid lähemalt kolm ettekandjat- prov. Kaidi Sarv tutvustas dokumendi eesmärke, ülesehitust ja tegemisel kasutatud eeskujusid; dots. Daisy Volmer rääkis lähemalt, mis on kvaliteetne raviminõustamine ja milliste indikaatorite abil seda hinnata võiks; prov. Andre Vetka andis praktilisema ülevaate korrektsest mõõtmiste (vererõhk, veresuhkur, üldkolesterool) läbiviimisest apteegis. Ettekannetele järgnenud diskussioonis tõid töögrupis osalenud liikmed esile head koostööd töögrupis, mis aitas ühise eesmärgini jõuda. Töögrupi liikmed loodavad väga, et juhis võetakse kasutusele, et see tekitaks kõneainet ja uusi ideid, kuidas apteegiteenust kvaliteetsemaks muuta.

Kolmas sessioon oli pühendatud Raeapteegi 590-ndale aastapäevale alates tema esmamainimisest. Sessiooni avasid Silja Pihelgas ja prov. Anne Keero huvitava ning emotsionaalse ülevaatega Raeapteegi ajaloost, Raeapteegi muuseumist ja tänastest tegevustest. Raeapteek on üks Põhja-Euroopa vanimaid apteeke ja on tähelepanuväärne, et tänaseni töötab apteek samades ruumides. Meie suureks rõõmuks osales seminaril ka apteeker Melchiori lugude autor kirjanik Indrek Hargla, kes rääkis, kuidas kangelane sündis ja kuidas on kirjanik farmaatsia ajalooga iseseisvalt tegelenud. Sessiooni lõpetas dots. Ain Raal sisuka ja põneva ülevaatega vanimatest apteekidest, eriti Tartus XV-XVII sajandil.

Õhtune programm oli sisustatud huvitavate ja meeleolukate tegevuste ning töötubadega, peale õhtusööki lisas särtsu James Wertsi päikeseline ansambel.

Pühapäeva hommikul oli kõigil huvilistel võimalik tutvuda varahommikuse looduse ja metsloomadega. Väga haarava loengu pidas zooloog Aleksei Turovski, kes rääkis, kuidas loomad käituvad haiguste korral, millised „ravimeid“ nemad kasutavad, milliste loomsete ravimite allikaks nad ise on ja muud põnevat loomade elust.

Täname kõiki Suveseminarist osavõtnud kutsekaaslasi ning ettevõtteid, kes seminari toetasid ja osalesid ravimite ning apteegikaupade näitusel! Eriline tänu Suveseminari 2012 korraldustoimkonnale, kelleks olid proviisorid Piret Uibokand, Kristiina Sepp ja Tiiu Jüriado. Järgmisteks aastateks on seatud latt väga kõrgele!

Kohtumiseni 2013. aasta juunis!