Toetajaliikmed

Eesti Farmaatsia Seltsi toetajaliikmed:

TAMRO EESTI OÜ
KBM PHARMA OÜ
Suur tänu EFS-i toetajaliikmetele!

Eesti Farmaatsia Selts tänab ka prov. Eeva Lõhmust ja Robert Laursood suure abi eest seltsi kodulehe koostamisel!