Uudised

EFS Kevadseminar ja Üldkogu 2019

EFS uus juhatus (vasakult): Liisa-Kai Pedosk, Kadri Petratškov, Jaak Koppel, Triinu Entsik-Grünberg (president), Anna Bannova, Piret Uibokand ja Tanel Kuusmann (pildilt puudu).

Tänavune EFS üldkogu toimus 28. märtsil 2019 Tallinnas, mille raames tehti kokkuvõtted möödunud tegevusaastast, kinnitati 2018. a majandusaasta aruanne ja valiti seltsile uus president ja juhatus.

Avamisele järgnenud sõnavõtus rääkis EFS senine president Jaak Koppel seltsi edusammudest viimastel aastatel. Alates seltsi tegevuse reorganiseerimisest 2011. a on taastunud seltsi regulaarne tegevus, renditud on ruumid farmaatsiaajaloo kollektsiooni hoidmiseks ja suurendatud seltsi liikmeskonda.

EFS juhatuse möödunud tööperiood 2017/2018 oli tegevusrohke, kus lisaks tavapärastele kevad-, suve- ja sügisseminaridele korraldati 2018. a BaltPharm Forumi, mis toimus Tartus ja oli pühendatud 21. sajandi apteegile.
Toimusid traditsioonilised täienduskoolitusseminarid, millest viimane sügisseminar korraldati koostöös Tartu Ülikooli Rohuteaduse Seltsi ja Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsiga ja oli pühendatud geneetikale apteegis.
Kokku osales EFS kevadseminaril 80, suveseminaril 82 ja sügisseminaril 49 seltsi liiget.
BaltPharm Forumil Tartus osales kokku 374 inimest (Eestist 80, Lätist 61, Leedust 233).
Üldkogu toimumise momendil oli EFS-i liikmete arv 224 inimest, kelle keskmine vanus on umbes 50 aastat.

Seltsi peamiseks ülesandeks on eriala ühendamine ja selle edendamine. Selts pakub võimalust end erialaselt täiendada ja olla koos nendega, kelle jaoks on tähtis eesti farmaatsia areng ja hea käekäik. Viimaste aastatel palju turbulentsi tekitanud apteegireformi osas on selts  jäänud neutraalsele positsioonile, olles seisukohal, et sõltumata sellest, kes on apteegi omanik, tuleb meil seista farmaatsiaeriala huvide ja kõrge erialase taseme eest, teha selle nimel omavahel koostööd ja jätta võimalusel tahaplaanile kitsad isiklikud ja erinevate tööandjate huvid.

Jaak Koppel tänas ametiaega lõpetavat EFS juhatust ja teatas ühtlasi, et soovib taanduda EFS presidendi ametipostilt, kuna on olnud sellel ametipostil juba 2011. a alates.

Ühehäälselt kinnitati seltsi 2018. a majandusaasta aruanne ja võeti vastu seltsi 2019. a eelarve. Üldkogu kinnitas järgmise aasta liikmemaksu suuruseks 30 eurot aastas senise 25 euro asemel. Liikmemaksuvõlglased, kellel on kogunenud liikmemaksuvõlg üle kahe perioodi, kustutatakse seltsi nimekirjast ja saavad oma liikmelisuse taastada, kui tasuvad võlgnevuse.

Toimusid seltsi presidendi ja juhatuse valimised. Seltsi presidendi kandidaadiks esitati proviisor Triinu Entsik-Grünberg, kelle toimunud EFS üldkogu valis sellesse ametisse 51 poolthäälega, hääletussedeleid oli kokku 59. EFS juhatusse valiti proviisorid Piret Uibokand, Kadri Petratškov, Tanel Kuusmann, Liisa-Kai Pedosk, Anna Bannova ja Jaak Koppel.

Seltsi uus president proviisor Triinu Entsik-Grünberg on sündinud 16. augustil 1971. aastal ja on lõpetanud Tartu Ülikooli farmaatsia magistrina 1994. a. Hetkel töötab ta Eesti vanima ja auväärseima Tallinna Raeapteegi juhatajana. Varasemalt on ta töötanud Südameapteegis piirkonnajuhi ja peaproviisorina ning õppinud 2001 – 2003 Estonian Business School’is rahvusvahelist majandust ja ärijuhtimist.

Üldkogu arutas veel seltsi juhatuse ettepanekut EFS-i ja Eesti Farmatseutide Liidu ühinemiseks ja andis juhatusele selle sisuliste läbirääkimiste alustamiseks volituse.

Üldkogule järgnes EFS-i kevadseminar, kus dr. Tatjana Brilene, Tartu Ülikooli Meditsiinilise mikrobioloogia ja viroloogia õppetoolist rääkis teemal „Seenhaiguste käsitlus ja ravimvalikud apteegis“. Loengus oli juttu erinevate seenhaiguste sümptomaatikast, haigustekitajatest ning milliste sümptomite puhul on võimalik abi saada apteegist ning mis juhul tuleks patsient siiski suunata arsti vastuvõtule. Lisaks räägitakse veel ka ravivigadest, mille tõttu pikeneb paranemine ja võib halveneda ravisoostumus.

EFS-i järgmiseks ürituseks on 7.-9. juunil toimuv EFS 56. suveseminar Hiiumaal.

Lugupidamisega
EFS juhatus