Uudised

Rahvusvaheline ravimite kasutamise hindamise konverents Narva-Jõesuus 28.-30.11.19

Head kolleegid!

Kutsume teid osalema järjekordsel ravimite kasutamise hindamist käsitleval rahvusvahelisel konverentsil, mis toimub selle aasta novembri lõpus Narva-Jõesuus.

Esimene samal teemal toimunud kohtumine leidis aset novembris 2017 a Võrus. Siis andsid oma ala asjatundjad kogu maailmast hea sissejuhatuse ravimite kasutamise hindamise teooriasse ning jagasid kogemusi selle teenuse rakendamisel. Tänaseks oleme jõudnud nii kaugele, et esimene nimetatud teenuse pilootprojekt Eesti apteekides käivitus 2019. a alguses ning meiega on liitunud kolleegid Lätist ja Leedust ning teistest Euroopa riikidest. See on üks põhjusi, miks asusime kavandama jätkukonverentsi – nüüd on olemas esimesed kogemused, mida patsiendikesksest teenusest nii tervishoiutöötajate kui ka riikide vahel jagada. Samuti on järjest sagenenud arutelud erinevate IT lahenduste mõjust tervishoiuteenusele. Kuidas ühendada jõud nii, et uued digilahendused toetaksid tervishoiutöötajate erialast pädevust? Ka sellest tuleb konverentsil juttu.

Konverentsile eelneb interaktiivne töötuba, kus on võimalik täiendada praktilisi teadmisi ravimite kasutamisega seotud probleemide avastamiseks, hindamiseks ja lahendamiseks. Töötoas osalejatele on kavandatud ka webinar, mis toimub oktoobri keskel (täpsem info lisandub). Kogutud teadmine täiendab erialast kompetentsust ravimite kasutamise hindamise teenuse edasiarendamiseks.

Konverentsi osalejatena nähakse kõiki neid, kes on seotud ravimite kasutamise hindamise teenuse arendamise ja rakendamisega – praktiseerivad tervishoiutöötajad (apteekrid, arstid, õed), riigiasutuste ja kõrgkoolide esindajad ning üliõpilased. Nii konverents kui ka sellele eelnev töötuba toetavad ja arendavad ravimite kasutamise hindamise kompetentse, mis on vajalikud nii traditsiooniliste kui ka lisateenuste kvaliteetseks pakkumiseks kaasaegses apteegis.

  • Konverentsi töökeeleks on inglise keel.
  • Konverentsil osalemine annab täiendkoolituse tunde.
  • Konverentsile on korraldatud transport Tallinnast ja Tartust.

Rohkem infot konverentsi programmi ja maksumuse kohta leiate: www.ncpc2019.com
Varajase registreerija tähtaeg on 11. september.