Uudised

Pressiteade: Apteekrid uuendasid apteegiteenuse kvaliteedijuhist

Eesti apteekrid täiendasid apteegiteenuse kvaliteedijuhist, mis on aluseks patsiendikeskse ja tõenduspõhise ravimiabi ja tervisenõustamise pakkumisele. Juhise eesmärk on jätkusuutliku apteegiteenuse kirjeldamine ja hindamiskriteeriumite sõnastamine, et pakutav teenus  vastaks paremini patsiendi ootustele ja tervishoiu väljakutsetele ning toetaks senisest tõhusamalt elanikkonna tervist ja terviseteadlikkust.

Pidevalt arenev tervishoiusektor on toonud uued ja senisest veelgi kõrgemad ootused ka apteekidele. Sageli on apteek inimesele esimeseks kohaks, kuhu tervisemurede korral pöördutakse. Apteegiteenuse kvaliteedijuhise töörühma juht, proviisor Liisa-Kai Pedosk tõdes: „Kõik juhise täiendused on tehtud pidades silmas patsiendikesksemat lähenemist ning rõhutades kvaliteedijuhtimise olulisust. Ravimite ja teiste tervisetoodete väljastamisega peab alati kaasnema põhjalik nõustamine. On oluline, et inimene saab kõikjal Eestis võrdselt kõrge kvaliteediga apteegiteenust.“

Juhise ülesandeks on jätkuvalt sõnastada kvaliteetse apteegiteenuse põhimõtted ning selle saavutamiseks vajalike tegevuste selged hindamiskriteeriumid. Kvaliteedijuhist saab kasutada apteegiteenuse pakkuja enesehindamiseks ja apteegi arengusuundade kavandamiseks, apteekrite erialase pädevuse hoidmiseks ja täiendamise planeerimiseks ning Eesti apteekides pakutavate teenuste kvaliteedi hindamiseks ja parimate teenusepakkujate väljaselgitamiseks.

„Apteegiteenuse kvaliteedijuhise“ kolmas, täiendatud versioon kirjeldab senisest enam ka erinevaid lisateenuseid nagu tervisenäitajate mõõtmine, tubakast loobumise, kahjude vähendamise teenus, vaktsineerimine jne. Juhendite koostamisel on aluseks võetud ametlikud ravijuhendid, mida kasutavad ka teised tervishoiutöötajad. Juhendi põhiosa täiendamine on tingitud apteegivaldkonnas viimasel ajal toimunud õigusruumi muutustest – apteekide omandireform, muutuse isikuandmete töötlemise nõuetes ja meetmete kasutuselevõtt võltsitud ravimite tuvastamiseks. Samas on pööratud ka suuremat tähelepanu ravimiohutuse ja ravimijäätmete käitlemise aspektidele, et tagada läbi patsiendikeskse teenuse ravimite eesmärgipärane kasutus ja suurem elanikkonna teadlikkus. 

„Apteegis juba pakutakse lisaks ravimitealasele nõustamisele ja inimese iseravimise toetamisele ka terviseedenduslikke ning teisi lisateenuseid. Seetõttu on oluline nendele ka teenustele esitatavate nõuete osas ühiselt kokku leppida, et neid pakutaks kõikjal samadel alustel,“ tõi Pedosk välja.

Töörühm moodustati apteegisektori enda eestvedamisel 2011. aastal, et töötada välja apteegiteenuse kvaliteedijuhis, mis aitaks ühtlustada ja tõsta üldist apteegiteenuse taset. Kvaliteedijuhise koostamisel osalevad nii õppe- ja riigiasutuste ning erialaorganisatsioonide esindajad, aga ka igapäevaselt apteegis töötavad apteekrid. Esimene „Apteegiteenuste kvaliteedijuhis“ valmis aastal 2012, seekordne uuendus on juba kolmas täiendatud versioon, milles on sõnastatud kvaliteetse apteegitegevuse ja -teenuse põhimõtted, loetletud tegevuste selged hindamiskriteeriumid ning kirjeldatud enampakutavad lisateenused.

Pakkudes patsientidele kõige kergemini kättesaadavat esmatasandi tervishoiuteenust, peame kõik olema huvitatud kõrgekvaliteedilise apteegiteenuse arendamisest, tõestades apteekrite kuulumist tervishoiumeeskonda ning aidates ühiselt kaasa patsiendi tervise säilitamisele ja parandamisele.

Apteegiteenuse kvaliteedijuhis on leitav siit.

Lisainfo:
Liisa-Kai Pedosk
Eesti Farmaatsia Seltsi juhatuse liige, proviisor
Kontakt: 5565 0518, info@efs.ee

Uudised

Pressiteade: Apteekrid panid kirja järgmise 10 aasta arengusuunad

Apteekrid on tervishoiutöötajad, kelle väärtuslik ressurss on tervishoius alakasutatud. Meie teadmisi ja oskusi peab patsiendi tervise hüvanguks ning ravimiohutuse tagamiseks Eestis rohkem rakendama.

Eesti apteeke ja apteekreid ühendavad organisatsioonid panid üheskoos kokku apteegisektori visioonidokumendi, mis kirjeldab olulisemaid arengusuundi järgmisel 10. aastal. Dokument toob välja 3 peamist eesmärki – ühtse farmaatsiahariduse süsteemi loomine Eestis, apteegisektori töö arendamine ning apteegisektori senisest tõhusam kaasatus ja panustamine tervishoiusüsteemi.

Tänases pandeemiaolukorras, mil haiglate plaaniline ravi on järk-järgult sulgemisel ja perearstikeskused on järjest suurema koormuse all, on apteekidel täita ülioluline roll elanike tervisenõustamisel. „Töö visiooni koostamiseks algas 2 aastat tagasi, aga vaevalt võisime toona aimata, kui päevakajaliseks see tänastes piirangutes muutub,“ sõnas Eesti Farmaatsia Seltsi president, proviisor Triinu Entsik-Grünberg. Tema hinnangul ei ole apteekides pakutav ravimiabi ja tervisenõustamine üldise tervishoiusüsteemiga täna piisavalt integreeritud.

Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi juhataja professor Ain Raal ütles, et farmaatsiahariduses on kavas suurendada Tartu Ülikooli ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli koostööd ning integreerida farmatseudi- ja proviisorõpet. Samuti võetakse fookusesse täiendusõppe süsteemne korraldamine selgemas kooskõlas proviisori põhiõppega.

Apteekrid näevad endal suuremat rolli nii esmatasandi tervishoius kui ka rahvatervise toetamisel, võttes eeskujuks Euroopa ja maailma paremad praktikad. “Apteegid on patsientidele kõige paremini kättesaadavad tervishoiuasutused, aga samas on apteekrite nõustamisvõimekus täna selgelt alakasutatud. Apteegid saavad kaasa aidata tervise edendamisel ja haiguste ennetamisel, vaktsineerimisel, diabeediriski hindamisel, tubakast loobumisel ning paljudel teistel rahvatervise teemadel. Apteegiteenust tuleb võrdselt teiste tervishoiuteenustega tunnustada ja teenused riiklikult rahastada. Tervishoiutöötajate koostöö aitab parandada inimeste tervist ja samas riigi kulusid kokku hoida,“ toonitas Entsik-Grünberg.

Eraldi käsitlemist leiab haiglafarmaatsiaga seonduv. Fookuses on haiglaapteegi teenuste määratlemine ja arendamine, mille kesksel kohal on patsient ning ravimiohutus. Kvaliteetse ravimiabi tagamiseks peab iga haigla juures tegutsema haiglaapteek või haiglaapteeker, koos  senisest suurema integreeritusega ravimeeskonda.

Apteegi visioonidokumendi koostamisel osalesid Eesti Akadeemiline Farmaatsia Selts, Eesti Apteekrite Liit, Eesti Farmaatsia Selts, Eesti Haiglaapteekrite Selts, Eesti Proviisorapteekide Liit, Eesti Proviisorite Koda, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tartu Ülikooli farmaatsia instituut ja Tartu Ülikooli Rohuteaduse Selts.

Tutvu apteegisektori visioonidokumendiga siin.

Lisainfo:
Triinu Entsik-Grünberg
Eesti Farmaatsia Seltsi president
Kontakt: 502 8157, info@efs.ee

Uudised

Sügisseminar lükkub edasi!

Arvestades antud olukorda ja peagi kehtestatavaid uusi piiranguid on Sügisseminari korraldustiim otsustanud Sügisseminari edasi lükata.
Hoolime Teie kõigi tervisest ning loodetavasti saab Sügisseminar toimuda juba uuel aastal.

Eraisikud ja juriidilised isikud (sh need, kes on maksnud arvete alusel), kes on juba ürituse osalemise eest tasunud
Teie osalemistasu jääb automaatselt ettemaksuks järgmisele Seminarile. Kui Te soovite, et see siiski tagastatakse, palume Teil ühendust võtta info@efs.ee.

Juriidilised isikud, kes on saanud arve, kuid kes ei ole seda veel seisuga 10.11.2020 tasunud
Võimalusel jätke arve maksmata (ignoreerige; EFS tühistab arve). Kui Te siiski vajate kreeditarvet, palume Teil ühendust võtta info@efs.ee.

Püsige terved!

Uudised

“Ravimitest maakeeli”

14. oktoobril toimus Tartus, Raekoja apteegis raamatu “Ravimitest maakeeli” esitlus.

Raamatu autorid on Karin Kogermann, Ain Raal, Janne Sepp, Kersti Teder ja Daisy Volmer. Rohkem infot raamatu kohta leiate siit: www.tervisekirjastus.ee.

Anname teada, et soodushinnaga raamatut on võimalik osta Sügisseminaril hinnaga 20 eurot (sularahas!). Juhime tähelepanu sellele, et raamatupoodidest seda soetada ei saa.

Uudised

Sügisseminar juba 14. novembril – viimased kohad saadaval!

Juba järgmisel nädal toimub Tartu Ülikooli Rohuteaduse Seltsi, EFS-i ja EAFS-i Sügisseminar, mille teemaks on “Eriolukord – võimalus arenguks”.
Teatame teile suurima hea meelega, et suure huvi tõttu oleme otsustanud vastu võtta veel viimast 15 osalejat!

Registreerida saab siin: https://forms.gle/wSwD9tbAPqdu24fU9
Üritus toimub 14. novembril Tartu Ülikooli Biomeedikumi hoones, aadressil Ravila 19, Tartu. Toimub kolm teemakohast loengut ning kaks seminari. Päeva eest saavad erialatöötajad 6 täiendkoolituspunkti


Maksumus:
Seminari osalustasu on 35€
Tudengitele 15€
TÜRS toetajaliikmetele -20%
TÜRS liikmetele tasuta
EFS liikmetele tasuta

Eraisikud saavad osavõtutasu kanda iseseisvalt EFS-i arveldusarvele:
EE032200221007134541 (Swedbank)
KMKR nr EE101765192
Eesti Farmaatsia Selts MTÜ
NB! Kindlasti märkida selgitusse osaleja nimi(-ed), Sügisseminar 2020
Maksetähtaeg on 10.11.2020.
Juriidilistele isikutele saadetakse arve peale osaleja registreerumist (lisandub käibemaks).


Hoidke pilku peal ka seminari Facebook’i üritusel, kus infot pidevalt uuendame!
Andke ka oma sõpradele-tuttavatele märku, et olete tulemas: https://fb.me/e/fxQmlh4LU

Kohtumiseni Sügisseminaril!

Uudised

Ain Raal ja Daisy Volmer: keegi pole veel tänanud apteekreid. Aeg on püstitada ausammas

Apteeker on ülikooliharidusega spetsialist, kel on unikaalne ravimpreparaate hõlmav pädevus, vastutusrikas töö esmatasandi tervishoius ning takkapihta möödapääsmatus seista silmitsi psühholoogiliselt väga raske ametiga.

​Apteek on kõige kättesaadavam esmatasandi tervishoiuasutus, kus on võimalik saada tõenduspõhist teavet haiguste ennetamiseks, tervise edendamiseks, sagedasemate haiguste sümptomite hindamiseks ja käsimüügiravimite kasutamiseks. Täiendavat nõustamist retseptiravimite nõuetekohaseks kasutamiseks ja ravijärgimuse toetamiseks on samuti kohane küsida just apteekrilt.

Hulgihaigestumuse ja hulgiravimikasutamisega patsientidele arendatakse praegu välja lisateenust, mille käigus apteeker hindab, kas patsient kasutab oma ravimeid ettenähtud korras ning kas tal on esinenud sellega seoses mingisuguseid probleeme. Seega on apteeker tõhus abimees patsientide tervisekäitumise suunamisel ning ravimite ohutu ja efektiivse kasutamise toetamisel.

Selle kõige juures elab Eesti apteeker viiepallisüsteemis hindele kolm. Apteeker, eriti proviisor on praegu tervishoiutöötajana alakasutatud, igapäevatöö tegijana ülekoormatud ja lõpuks ka alatasustatud. Samal ajal on ta ülikooliharidusega spetsialist, kellel on unikaalne ravimpreparaate hõlmav pädevus, vastutusrikas töö esmatasandi tervishoius ning takkapihta möödapääsmatus seista silmitsi psühholoogiliselt väga raske ametiga.

Covid-19 pandeemia muutis reaalseks hea apteegitava ühe punkti, kus on nimetatud apteekrite kohustus pakkuda ravimabi ka kriisiolukorras. Selles tavatus olukorras sai selgemaks apteekrite võime patsiente igakülgselt, ka psühholoogilises mõttes aidata.

Tänulike patsientide tagasiside oli see, mis aitas paljudel apteekritel tänavu kevadel vastu pidada. Tänulikkust avaldati, kui apteeker leidis lahenduse puuduva ravimi saamiseks, andis juhendeid enesekaitsevahendite kasutamiseks või kui ta jagas soovitusi desinfitseerimisvahendite kohta. Apteekri jaoks on patsiendi silmadest tulev tänu üks suurimaid kiitusi tehtud töö eest.

Apteekrite tegutsemine pandeemia ajal saab meilt hindeks viis pluss. Jäämata ootama «ülaltpoolt» saabuma pidanud abi, tuldi ise olukorraga kiirelt ja adekvaatselt toime, võttes kasutusele vajalikud ennast ja teisi kaitsvad abinõud. Muu hulgas tuli üle vaadata töögraafikud ja vajaduse korral koju jääda, mis pani veel suurema löögi alla niigi vähesed ja seni veel terved töökaaslased.

Olles ka ise apteekrite lähedaste ringis, võime öelda, et ega kodustelgi kerge olnud – üsna miiniväljal kõndija tunne oli, sest iial ei tea, kas ja millal «tööd koju kaasa tuuakse». Õnneks jäi plahvatus tulemata, aga koroonatesti ​ tegemas sai käidud küll.

Koroonalaine mõjutas suuresti ka tulevasi apteekreid. Üliõpilased tajusid senisest selgemalt apteekritöö tegelikku vastutust ning sellega seotud riske, et proviisor kuulubki ekstreemses olukorras eesliinitöötajate hulka. Nooremad õppisid vastukaaluks mahukale ja üsna pikalt kestnud distantsõppele hindama traditsioonilist akadeemilist kontakti oma õppejõudude ja kursusekaaslastega.

Ei saa mööda ka e-lahendustest. Covid-19 pandeemia õpetas meid kasutama e-teenuseid – nii proviisoriõppes kui ka apteekides. Kui see valdkond arenes varem omas rütmis, siis tänu piirangutele tehti kiire ja laialdane hüpe edasi.

Mida see endaga kaasa toob? Eks seda, et erinevad digilahendused saavad tervishoiu, sealhulgas farmaatsia pärisosaks ning neid tuleb kasutada seal, kus võimalik, et pakutava teenuse kvaliteet oleks ühtlane ning patsiendi ohutu ja tõhus ravimite kasutamine tagatud.

Samas joonistus kevadisel kriisiajal selgelt välja ka inimliku kontakti vajadus, mida siiani veel ükski masin asendada ei suuda. Kombineerides tõenduspõhiseid teadmisi ja patsiendikeskset suhtlemist saame abivajajaid aidata ja see ongi apteekri tulemusliku töö alus.

Pandeemia tingimustes said väga paljud ametirühmad suurt tähelepanu kui eesliinitöötajad. Kahjuks ei mäleta me sellest ajast vähimatki ühiskonna tänu ja tunnustust ekstreemses olukorras tegutsenud apteekritele. Küll ja korduvalt meenutati hea sõnaga meedikuid ning toidupoodide kassapidajaid, aga apteekreid millegipärast mitte.

Ometi on nad oma professionaalse tegevusega püstitanud iseendale ja oma erialale virtuaalse ausamba. Meie unistuseks on näha seda ausammast kunagi ka materiaalsel kujul, sest apteekrid väärivad seda.

Äsja tähistatud apteekrite päeva puhul püstitaksime vaimusilmas apteekrite ausamba Tartusse Raekoja platsile, kunagise farmaatsiainstituudi hoone ette aadressiga Raekoja plats 6. Seda enam, et sama koha peal tegutses hiljemalt aastast 1430 apteek, mis koos Tallinna Rae­apteegiga oli regiooni vanimaid: hädalistele tehti uksed lahti ammu enne seda, kui esimesed apteegid alustasid tegevust Soomes, Rootsis, Taanis, Norras, Leedus ja Venemaal.

Praegu on kõik inimesed apteeki oodatud oma tavapärases elurütmis. Kui aga peaks taas korduma kevadine kriisiolukord, tasub apteekrite töö lihtsustamiseks meeles pidada lihtsaid tõdesid. Käige apteegis ainult vajaduse korral või siis, kui ostate korraga välja mitu ravimit; ärge tulge apteeki kogu perega, eriti veel, kui pereliikmete hulgas on eakaid; enne, kui apteekrilt apteegi müügisaalis teavet küsite, mõelge läbi, mille kohta ja millist infot soovite, siis on nõustamine kiire ja tulemuslik.

Allikas: https://leht.postimees.ee/7072444/ain-raal-ja-daisy-volmer-keegi-pole-veel-tananud-apteekreid-aeg-on-pustitada-ausammas?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=share-buttons&utm_content=7072444&fbclid=IwAR1Lbmt2If9iORlRQbYFKopQo33XbT6i2OKOCQ_i00p9myie8QMkhdT4t5E

Uudised

EFSi Suveseminar 2020 esmakülastajate pilgu läbi

prov Liisa Tammsaar
prov Kerda Timmusk

Selle aasta Eesti Farmaatsia Seltsi Suveseminar toimus 15.-16. augustil Sammulis, Viljandimaal. Tavaliselt on seltsi Suveseminar toimunud juba juunis, kuid eriolukorrast põhjustatuna toimus see kaks kuud hiljem. See meile kui äsja proviisoriõppe lõpetanutele, sobis suurepäraselt. Üritusest võttis osa 120 pühendunud Suveseminari fänni.

Jõudes ennelõunal Sammulisse, oli meeldiv näha erialakaaslastest tuttavaid, kellega oli tore vestelda. Registreerimispunktis said kõik osalejad tervist toetavate toodetega kotikese, mille sisu eest olid hoolitsenud ürituse toetajad. Loomulikult tõstis see meeleolu ja tekitas positiivse tunde seoses eesootava sündmusega. Sellele järgnes Viljandimaale kohaselt kosutav lõunasöök, milleks oli mulgipuder.

Kõhud täis, suundusime laagriplatsile, kus toimus pidulik Suveseminari avamine koos EFSi presidendi Triinu Entsik-Grünbergi ja Läti Farmaatsia Seltsi presidendi Dace Kikute poolt peetud kõnedega. Selleks, et Suveseminar saaks avatud, tuleb traditsioonide kohaselt ürituse noorimail ja vanimail osalejal lipp Gaudeamuse saatel üheskoos masti heisata. Ei tulnud üllatusena, et me olimegi kaks kõige nooremat osalejat, mistõttu sai meist ühele auks kogenud kolleegiga koos oluline töö läbi viia. Tunne oli sel hetkel väga ülev. 

Peale Suveseminari avamist tutvusime innukalt ravimifirmade ja apteegikaupade väljapanekutega, mis oli hea võimalus uute teadmiste ammutamiseks ja intelligentse diskussiooni arendamiseks. Võtsime aktiivselt osa ka erinevatest mängudest ja loosidest, kuid kahjuks seal meile õnn ei naeratanud (kui just iga loos ei võitnud). Seejärel oli aeg kuuel vabalt moodustunud rühmal õhtuseks tuleshow’ks valmis teha tuleskulptuurid. Iga meeskond (rohkem küll naiskond) sai ise otsustada, mida nad soovivad ehitada. Pika töö tulemusena valmisid köitest ja põhust A-täht, ingel, madu ja karikas, silm, liblikas ning uhmer ja uhmrinui. 

Kuna ilm oli ilus ja päikesepaisteline, tahtsime kindlasti minna ka tunniajasele paadisõidule Viljandi järvel. Vaade oli imeilus ja ka aeg läks jutustades ning pildistades kiiresti. Tagasi jõudsime täpselt õigel ajal – ootamas oli järgmine kerge eine singipiruka ja kringli näol. Tuju hea, otsustasime järgnevalt valida erinevad töötoad, milleks olid Aafrika trummide ehk džembede mängimine ning unenäopüüdjate valmistamine. Unenäopüüdja valmistamine oli mõnus rahulik ajaviide, mis kohati nõudis ka pusimist ning võis mõnel kärsitumal pähe tuua ka loobumismõtteid. Teades, kui intensiivne võib olla farmaatsiaeriala töötajate elu, usume, et kõik alustajad viisid hea une eesmärgil oma töö ikkagi lõpuni. Kerda kinnitab, et tema pühendunult valmistatud püüdja on siiani efektiivne ja halbu unenägusid pole esinenud. 

Džembede mängimiseks korraldati kokku kaks töötuba, mis lõppesid ühise kontserdiga teistele Suveseminari osalejatele. Teise sessiooni algul oli osavõtjaid küll vähe, kuid pikapeale muutusid trummide rütmid külmadele ja tagasihoidlikele eestlastele niivõrd kaasahaaravaks, et lõpuks mängisid koos nii algajad kui ka kogenenumad rütmitundjad. Võis juhtuda, et nii mõnelgi usinamal trummide tagujal tekkisid isegi kätele väikesed sinikad.  

Peale aktiivseid töötubasid oli ootamas korralik õhtusöök koos koogiga. Kuna puhkekompleks asus järve kaldal ning olemas oli nii tavaline saun kui ka tünnisaun, otsustasime neid mõnusid ka kasutada. Saunaskäik oli meeldiv ning andis uue energialaengu õhtuseks tantsupeoks, kus esines bänd Nukker Kukeke. Jõudsime tantsuplatsile, kui pidu oli juba täies hoos. Selles polnud ka midagi imestada, kuna muusika oli kaasahaarav ja pani enamikul jala tatsuma. Lugude popurrii oli laiahaardeline ning tekitas kõigis äratundmisrõõmu. Muusika saatel lauldes ja tantsides oli märkamatult pimedaks läinud ning kätte oli jõudnud kauaoodatud aeg tuleshow’ks. Ausalt öeldes oli see õhtu tipphetk ning midagi nii ägedat polnud me kumbki varem näinud. Etendus oli täis adrenaliini, tuld ja ohtlikke põlevaid esemeid, millega tantsija trikke tegi. Etendus lõppes tuletantsija saatel meie endi poolt varasemalt valmistatud tuleskulptuuride süütamisega, mis nägid ööpimeduses väga efektsed välja. Kirsiks tordil oli loomulikult mõne minuti pikkune ilutulestik. Seejärel lahkusime ülevas meeleolus tagasi tantsuplatsile, kus viibisime hiliste tundideni. Hommikul tuli aga välja, et olime tegelikult ühed esimesed, kes magama läksid.

Ürituse teisel päeval toimus EFSi Üldkogu, kus osalesime uute liikmetena esimest korda. Peale seda pidas tunnustatud arst Airi Põder loengu teemal „Suguhaigused muutuvas maailmas“. Meie arvates oli loeng väga kaasahaaravalt ülesehitatud, sisaldades palju elulisi näiteid, mis tegid selle hästi kuulatavaks ja jälgitavaks. Seejärel oligi käes aeg taaskord suunduda laagriplatsile ning isamaalise laulu saatel lipp langetada ning suveseminar kokku võtta.

Suveseminaril esmakordsete osalejatena jäime üritusega väga rahule ning tahame kindlasti ka järgmine aasta sellest suurepärasest üritusest ja tegemistest osa saada. Täname loomulikult korraldajaid, kes suure pühendumusega oma aja sellesse panustasid. Innustame lisaks suveseminarist osavõtmisele ka kõiki proviisoreid ja farmatseute olenemata vanusest Eesti Farmaatsia Seltsiga liituma. See on ainuke organisatsioon, mille liikmeteks saavad olla kõik erinevates farmaatsiasektorites töötavad rohuteadlased. Suveseminar on hea võimalus luua uusi erialaseid tutvuseid ning samuti näha enda kursusekaaslaseid vabamas keskkonnas, et veeta nendega koos imelised paar päeva!