Uudised

Sügisseminar lükkub edasi!

Arvestades antud olukorda ja peagi kehtestatavaid uusi piiranguid on Sügisseminari korraldustiim otsustanud Sügisseminari edasi lükata.
Hoolime Teie kõigi tervisest ning loodetavasti saab Sügisseminar toimuda juba uuel aastal.

Eraisikud ja juriidilised isikud (sh need, kes on maksnud arvete alusel), kes on juba ürituse osalemise eest tasunud
Teie osalemistasu jääb automaatselt ettemaksuks järgmisele Seminarile. Kui Te soovite, et see siiski tagastatakse, palume Teil ühendust võtta info@efs.ee.

Juriidilised isikud, kes on saanud arve, kuid kes ei ole seda veel seisuga 10.11.2020 tasunud
Võimalusel jätke arve maksmata (ignoreerige; EFS tühistab arve). Kui Te siiski vajate kreeditarvet, palume Teil ühendust võtta info@efs.ee.

Püsige terved!

Uudised

“Ravimitest maakeeli”

14. oktoobril toimus Tartus, Raekoja apteegis raamatu “Ravimitest maakeeli” esitlus.

Raamatu autorid on Karin Kogermann, Ain Raal, Janne Sepp, Kersti Teder ja Daisy Volmer. Rohkem infot raamatu kohta leiate siit: www.tervisekirjastus.ee.

Anname teada, et soodushinnaga raamatut on võimalik osta Sügisseminaril hinnaga 20 eurot (sularahas!). Juhime tähelepanu sellele, et raamatupoodidest seda soetada ei saa.

Uudised

Sügisseminar juba 14. novembril – viimased kohad saadaval!

Juba järgmisel nädal toimub Tartu Ülikooli Rohuteaduse Seltsi, EFS-i ja EAFS-i Sügisseminar, mille teemaks on “Eriolukord – võimalus arenguks”.
Teatame teile suurima hea meelega, et suure huvi tõttu oleme otsustanud vastu võtta veel viimast 15 osalejat!

Registreerida saab siin: https://forms.gle/wSwD9tbAPqdu24fU9
Üritus toimub 14. novembril Tartu Ülikooli Biomeedikumi hoones, aadressil Ravila 19, Tartu. Toimub kolm teemakohast loengut ning kaks seminari. Päeva eest saavad erialatöötajad 6 täiendkoolituspunkti


Maksumus:
Seminari osalustasu on 35€
Tudengitele 15€
TÜRS toetajaliikmetele -20%
TÜRS liikmetele tasuta
EFS liikmetele tasuta

Eraisikud saavad osavõtutasu kanda iseseisvalt EFS-i arveldusarvele:
EE032200221007134541 (Swedbank)
KMKR nr EE101765192
Eesti Farmaatsia Selts MTÜ
NB! Kindlasti märkida selgitusse osaleja nimi(-ed), Sügisseminar 2020
Maksetähtaeg on 10.11.2020.
Juriidilistele isikutele saadetakse arve peale osaleja registreerumist (lisandub käibemaks).


Hoidke pilku peal ka seminari Facebook’i üritusel, kus infot pidevalt uuendame!
Andke ka oma sõpradele-tuttavatele märku, et olete tulemas: https://fb.me/e/fxQmlh4LU

Kohtumiseni Sügisseminaril!

Uudised

Ain Raal ja Daisy Volmer: keegi pole veel tänanud apteekreid. Aeg on püstitada ausammas

Apteeker on ülikooliharidusega spetsialist, kel on unikaalne ravimpreparaate hõlmav pädevus, vastutusrikas töö esmatasandi tervishoius ning takkapihta möödapääsmatus seista silmitsi psühholoogiliselt väga raske ametiga.

​Apteek on kõige kättesaadavam esmatasandi tervishoiuasutus, kus on võimalik saada tõenduspõhist teavet haiguste ennetamiseks, tervise edendamiseks, sagedasemate haiguste sümptomite hindamiseks ja käsimüügiravimite kasutamiseks. Täiendavat nõustamist retseptiravimite nõuetekohaseks kasutamiseks ja ravijärgimuse toetamiseks on samuti kohane küsida just apteekrilt.

Hulgihaigestumuse ja hulgiravimikasutamisega patsientidele arendatakse praegu välja lisateenust, mille käigus apteeker hindab, kas patsient kasutab oma ravimeid ettenähtud korras ning kas tal on esinenud sellega seoses mingisuguseid probleeme. Seega on apteeker tõhus abimees patsientide tervisekäitumise suunamisel ning ravimite ohutu ja efektiivse kasutamise toetamisel.

Selle kõige juures elab Eesti apteeker viiepallisüsteemis hindele kolm. Apteeker, eriti proviisor on praegu tervishoiutöötajana alakasutatud, igapäevatöö tegijana ülekoormatud ja lõpuks ka alatasustatud. Samal ajal on ta ülikooliharidusega spetsialist, kellel on unikaalne ravimpreparaate hõlmav pädevus, vastutusrikas töö esmatasandi tervishoius ning takkapihta möödapääsmatus seista silmitsi psühholoogiliselt väga raske ametiga.

Covid-19 pandeemia muutis reaalseks hea apteegitava ühe punkti, kus on nimetatud apteekrite kohustus pakkuda ravimabi ka kriisiolukorras. Selles tavatus olukorras sai selgemaks apteekrite võime patsiente igakülgselt, ka psühholoogilises mõttes aidata.

Tänulike patsientide tagasiside oli see, mis aitas paljudel apteekritel tänavu kevadel vastu pidada. Tänulikkust avaldati, kui apteeker leidis lahenduse puuduva ravimi saamiseks, andis juhendeid enesekaitsevahendite kasutamiseks või kui ta jagas soovitusi desinfitseerimisvahendite kohta. Apteekri jaoks on patsiendi silmadest tulev tänu üks suurimaid kiitusi tehtud töö eest.

Apteekrite tegutsemine pandeemia ajal saab meilt hindeks viis pluss. Jäämata ootama «ülaltpoolt» saabuma pidanud abi, tuldi ise olukorraga kiirelt ja adekvaatselt toime, võttes kasutusele vajalikud ennast ja teisi kaitsvad abinõud. Muu hulgas tuli üle vaadata töögraafikud ja vajaduse korral koju jääda, mis pani veel suurema löögi alla niigi vähesed ja seni veel terved töökaaslased.

Olles ka ise apteekrite lähedaste ringis, võime öelda, et ega kodustelgi kerge olnud – üsna miiniväljal kõndija tunne oli, sest iial ei tea, kas ja millal «tööd koju kaasa tuuakse». Õnneks jäi plahvatus tulemata, aga koroonatesti ​ tegemas sai käidud küll.

Koroonalaine mõjutas suuresti ka tulevasi apteekreid. Üliõpilased tajusid senisest selgemalt apteekritöö tegelikku vastutust ning sellega seotud riske, et proviisor kuulubki ekstreemses olukorras eesliinitöötajate hulka. Nooremad õppisid vastukaaluks mahukale ja üsna pikalt kestnud distantsõppele hindama traditsioonilist akadeemilist kontakti oma õppejõudude ja kursusekaaslastega.

Ei saa mööda ka e-lahendustest. Covid-19 pandeemia õpetas meid kasutama e-teenuseid – nii proviisoriõppes kui ka apteekides. Kui see valdkond arenes varem omas rütmis, siis tänu piirangutele tehti kiire ja laialdane hüpe edasi.

Mida see endaga kaasa toob? Eks seda, et erinevad digilahendused saavad tervishoiu, sealhulgas farmaatsia pärisosaks ning neid tuleb kasutada seal, kus võimalik, et pakutava teenuse kvaliteet oleks ühtlane ning patsiendi ohutu ja tõhus ravimite kasutamine tagatud.

Samas joonistus kevadisel kriisiajal selgelt välja ka inimliku kontakti vajadus, mida siiani veel ükski masin asendada ei suuda. Kombineerides tõenduspõhiseid teadmisi ja patsiendikeskset suhtlemist saame abivajajaid aidata ja see ongi apteekri tulemusliku töö alus.

Pandeemia tingimustes said väga paljud ametirühmad suurt tähelepanu kui eesliinitöötajad. Kahjuks ei mäleta me sellest ajast vähimatki ühiskonna tänu ja tunnustust ekstreemses olukorras tegutsenud apteekritele. Küll ja korduvalt meenutati hea sõnaga meedikuid ning toidupoodide kassapidajaid, aga apteekreid millegipärast mitte.

Ometi on nad oma professionaalse tegevusega püstitanud iseendale ja oma erialale virtuaalse ausamba. Meie unistuseks on näha seda ausammast kunagi ka materiaalsel kujul, sest apteekrid väärivad seda.

Äsja tähistatud apteekrite päeva puhul püstitaksime vaimusilmas apteekrite ausamba Tartusse Raekoja platsile, kunagise farmaatsiainstituudi hoone ette aadressiga Raekoja plats 6. Seda enam, et sama koha peal tegutses hiljemalt aastast 1430 apteek, mis koos Tallinna Rae­apteegiga oli regiooni vanimaid: hädalistele tehti uksed lahti ammu enne seda, kui esimesed apteegid alustasid tegevust Soomes, Rootsis, Taanis, Norras, Leedus ja Venemaal.

Praegu on kõik inimesed apteeki oodatud oma tavapärases elurütmis. Kui aga peaks taas korduma kevadine kriisiolukord, tasub apteekrite töö lihtsustamiseks meeles pidada lihtsaid tõdesid. Käige apteegis ainult vajaduse korral või siis, kui ostate korraga välja mitu ravimit; ärge tulge apteeki kogu perega, eriti veel, kui pereliikmete hulgas on eakaid; enne, kui apteekrilt apteegi müügisaalis teavet küsite, mõelge läbi, mille kohta ja millist infot soovite, siis on nõustamine kiire ja tulemuslik.

Allikas: https://leht.postimees.ee/7072444/ain-raal-ja-daisy-volmer-keegi-pole-veel-tananud-apteekreid-aeg-on-pustitada-ausammas?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=share-buttons&utm_content=7072444&fbclid=IwAR1Lbmt2If9iORlRQbYFKopQo33XbT6i2OKOCQ_i00p9myie8QMkhdT4t5E

Uudised

EFSi Suveseminar 2020 esmakülastajate pilgu läbi

prov Liisa Tammsaar
prov Kerda Timmusk

Selle aasta Eesti Farmaatsia Seltsi Suveseminar toimus 15.-16. augustil Sammulis, Viljandimaal. Tavaliselt on seltsi Suveseminar toimunud juba juunis, kuid eriolukorrast põhjustatuna toimus see kaks kuud hiljem. See meile kui äsja proviisoriõppe lõpetanutele, sobis suurepäraselt. Üritusest võttis osa 120 pühendunud Suveseminari fänni.

Jõudes ennelõunal Sammulisse, oli meeldiv näha erialakaaslastest tuttavaid, kellega oli tore vestelda. Registreerimispunktis said kõik osalejad tervist toetavate toodetega kotikese, mille sisu eest olid hoolitsenud ürituse toetajad. Loomulikult tõstis see meeleolu ja tekitas positiivse tunde seoses eesootava sündmusega. Sellele järgnes Viljandimaale kohaselt kosutav lõunasöök, milleks oli mulgipuder.

Kõhud täis, suundusime laagriplatsile, kus toimus pidulik Suveseminari avamine koos EFSi presidendi Triinu Entsik-Grünbergi ja Läti Farmaatsia Seltsi presidendi Dace Kikute poolt peetud kõnedega. Selleks, et Suveseminar saaks avatud, tuleb traditsioonide kohaselt ürituse noorimail ja vanimail osalejal lipp Gaudeamuse saatel üheskoos masti heisata. Ei tulnud üllatusena, et me olimegi kaks kõige nooremat osalejat, mistõttu sai meist ühele auks kogenud kolleegiga koos oluline töö läbi viia. Tunne oli sel hetkel väga ülev. 

Peale Suveseminari avamist tutvusime innukalt ravimifirmade ja apteegikaupade väljapanekutega, mis oli hea võimalus uute teadmiste ammutamiseks ja intelligentse diskussiooni arendamiseks. Võtsime aktiivselt osa ka erinevatest mängudest ja loosidest, kuid kahjuks seal meile õnn ei naeratanud (kui just iga loos ei võitnud). Seejärel oli aeg kuuel vabalt moodustunud rühmal õhtuseks tuleshow’ks valmis teha tuleskulptuurid. Iga meeskond (rohkem küll naiskond) sai ise otsustada, mida nad soovivad ehitada. Pika töö tulemusena valmisid köitest ja põhust A-täht, ingel, madu ja karikas, silm, liblikas ning uhmer ja uhmrinui. 

Kuna ilm oli ilus ja päikesepaisteline, tahtsime kindlasti minna ka tunniajasele paadisõidule Viljandi järvel. Vaade oli imeilus ja ka aeg läks jutustades ning pildistades kiiresti. Tagasi jõudsime täpselt õigel ajal – ootamas oli järgmine kerge eine singipiruka ja kringli näol. Tuju hea, otsustasime järgnevalt valida erinevad töötoad, milleks olid Aafrika trummide ehk džembede mängimine ning unenäopüüdjate valmistamine. Unenäopüüdja valmistamine oli mõnus rahulik ajaviide, mis kohati nõudis ka pusimist ning võis mõnel kärsitumal pähe tuua ka loobumismõtteid. Teades, kui intensiivne võib olla farmaatsiaeriala töötajate elu, usume, et kõik alustajad viisid hea une eesmärgil oma töö ikkagi lõpuni. Kerda kinnitab, et tema pühendunult valmistatud püüdja on siiani efektiivne ja halbu unenägusid pole esinenud. 

Džembede mängimiseks korraldati kokku kaks töötuba, mis lõppesid ühise kontserdiga teistele Suveseminari osalejatele. Teise sessiooni algul oli osavõtjaid küll vähe, kuid pikapeale muutusid trummide rütmid külmadele ja tagasihoidlikele eestlastele niivõrd kaasahaaravaks, et lõpuks mängisid koos nii algajad kui ka kogenenumad rütmitundjad. Võis juhtuda, et nii mõnelgi usinamal trummide tagujal tekkisid isegi kätele väikesed sinikad.  

Peale aktiivseid töötubasid oli ootamas korralik õhtusöök koos koogiga. Kuna puhkekompleks asus järve kaldal ning olemas oli nii tavaline saun kui ka tünnisaun, otsustasime neid mõnusid ka kasutada. Saunaskäik oli meeldiv ning andis uue energialaengu õhtuseks tantsupeoks, kus esines bänd Nukker Kukeke. Jõudsime tantsuplatsile, kui pidu oli juba täies hoos. Selles polnud ka midagi imestada, kuna muusika oli kaasahaarav ja pani enamikul jala tatsuma. Lugude popurrii oli laiahaardeline ning tekitas kõigis äratundmisrõõmu. Muusika saatel lauldes ja tantsides oli märkamatult pimedaks läinud ning kätte oli jõudnud kauaoodatud aeg tuleshow’ks. Ausalt öeldes oli see õhtu tipphetk ning midagi nii ägedat polnud me kumbki varem näinud. Etendus oli täis adrenaliini, tuld ja ohtlikke põlevaid esemeid, millega tantsija trikke tegi. Etendus lõppes tuletantsija saatel meie endi poolt varasemalt valmistatud tuleskulptuuride süütamisega, mis nägid ööpimeduses väga efektsed välja. Kirsiks tordil oli loomulikult mõne minuti pikkune ilutulestik. Seejärel lahkusime ülevas meeleolus tagasi tantsuplatsile, kus viibisime hiliste tundideni. Hommikul tuli aga välja, et olime tegelikult ühed esimesed, kes magama läksid.

Ürituse teisel päeval toimus EFSi Üldkogu, kus osalesime uute liikmetena esimest korda. Peale seda pidas tunnustatud arst Airi Põder loengu teemal „Suguhaigused muutuvas maailmas“. Meie arvates oli loeng väga kaasahaaravalt ülesehitatud, sisaldades palju elulisi näiteid, mis tegid selle hästi kuulatavaks ja jälgitavaks. Seejärel oligi käes aeg taaskord suunduda laagriplatsile ning isamaalise laulu saatel lipp langetada ning suveseminar kokku võtta.

Suveseminaril esmakordsete osalejatena jäime üritusega väga rahule ning tahame kindlasti ka järgmine aasta sellest suurepärasest üritusest ja tegemistest osa saada. Täname loomulikult korraldajaid, kes suure pühendumusega oma aja sellesse panustasid. Innustame lisaks suveseminarist osavõtmisele ka kõiki proviisoreid ja farmatseute olenemata vanusest Eesti Farmaatsia Seltsiga liituma. See on ainuke organisatsioon, mille liikmeteks saavad olla kõik erinevates farmaatsiasektorites töötavad rohuteadlased. Suveseminar on hea võimalus luua uusi erialaseid tutvuseid ning samuti näha enda kursusekaaslaseid vabamas keskkonnas, et veeta nendega koos imelised paar päeva! 

Uudised

Suveseminaril osalemiseks registreerimine on pikendatud

Lugupeetud EFSi liikmed ja kolleegid

Käesolevaga anname teada, et EFSi Suveseminar kindlasti toimub ja seda juba vähem kui kuu aja pärast! Kuivõrd kohti ning huvilisi üritusel osalemiseks veel on, oleme pikendanud registreerimist kuni 7. augustini (k.a) lingi kaudu https://forms.gle/S2QyghvtsM4zLApNA.

Lisaks teatame, et 16. augustil toimub EFSi Suveseminari raames ka Üldkogu, millel kõigi EFSi liikmete panus on ülioluline. Kui Teil siiski ei ole võimalik sellest osa võtta, siis palume teil vormistada volitus heale kolleegile, kes on Üldkogul osalemas. Volitus tuleks saata meile e-maili teel digiallkirjastatuna või kaasa anda kolleegile paberkujul. Üldkogu päevakorra saadame EFSi liikmetele esimesel võimalusel.

Lugupidamisega
Eesti Farmaatsia Selts

Uudised

EFS 57. Suveseminar 15.-16. august 2020 Sammuli, Viljandimaa

Lugupeetud kolleegid!
Eesti Farmaatsia Seltsil on hea meel Teid kutsuda iga-aastasele traditsioonilisele apteekreid ühendavale Suveseminarile, mis toimub juba 57. korda. Suveseminar toimub sel aastal Viljandimaal, Sammuli Puhkekülas.
Suveseminarile on oodatud kõik apteekrid ja farmaatsiaeriala inimesed üle Eesti, et veeta mõnus nädalavahetus kutsekaaslastega. See on samuti võimalus saada osa Viljandimaa kaunist loodusest, huvitavatest töötubadest, uudistest ravimifirmade ja apteegikaupade näitusel, erinevatest ühistegevustest jpm põnevast ning lisaks ka traditsiooniliselt harivast täiendõppe loengust teisel seminaripäeval.

Täpsem info ja ajakava leitav siit.

Uudised

Info Suveseminari edasilükkamise kohta

Eesti Farmaatsia Selts annab teada, et seoses käimasoleva olukorraga, mis on põhjustatud koroonaviiruse levikust, et olime sunnitud ära jätma nii Kevadseminari kui edasi lükkama traditsiooniliselt juunis toimuva Suveseminari.

Seoses keerulise olukorraga oleme meiegi äraootavad millises mahus ja vormis Suveseminar läbi viia sel aastal oleks siiski võimalik. Sellest hoolimata oleme lootusrikkad, et augustikuus siiski see võimalus avaneb. Anname Teile esimesel võimalusel teada, kui ürituse võimaliku toimumise osas on täpsemat infot.