Apteegiteenuse kvaliteedijuhis

Apteegiteenuse kvaliteedijuhise töörühm moodustati apteegisektori enda eestvedamisel 2011. aastal, et töötada välja apteegiteenuse kvaliteedijuhis (AKJ), mis aitaks ühtlustada ja tõsta üldist apteegiteenuse taset. Kvaliteedijuhise koostamisel osalevad nii õppe- ja riigiasutuste ning erialaorganisatsioonide esindajad, aga ka igapäevaselt apteegis töötavad apteekrid. Esimene „Apteegiteenuste kvaliteedijuhis“ valmis aastal 2012.

Allpool leite lingid värskeltuuendatud kolmanda, 2021. aasta AKJ versiooni juurde, milles on senisest täpsemalt sõnastatud kvaliteetse apteegitegevuse ja -teenuse põhimõtted, loetletud tegevuste selged hindamiskriteeriumid ning kirjeldatud enampakutavad lisateenused.

2021. a apteegiteenuse kvaliteedijuhis on leitav siit.

Lisateenuste juhised:
Tervisenäitajate mõõtmine (ver1 14.04.2021)
Tubakast loobumise nõustamise teenuse ja lühinõustamise läbiviimine apteekides (ver1 14.04.2021)
Vaktsineerimise teenuse osutamine apteekides (ver1 14.04.2021)
Kahjude vähendamise teenuse osutamine apteekides (ver1 14.04.2021)

Vaata ka eelmist versiooni (2016) siit.

Anna oma tagasiside seoses apteegiteenuse kvaliteedijuhisega siin.