Uudised

Uus stipendium toetab proviisoriõppe üliõpilaste erialast arengut

Tartu Ülikooli farmakognoosia professor Ain Raal lõi omanimelise farmakognoosia stipendiumi, et toetada Tartu Ülikooli proviisoriõppe üliõpilaste ja doktorantide õppe- ja teadustööd farmakognoosia valdkonnas. Raal loodab, et omanimelise stipendiumi idee annab mõttesuuna teistelegi professoritele.

Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi juhataja Ain Raal lõi koostöös Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsiga stipendiumifondi FLORES. Raali sõnul on farmaatsia teistel peamistel erialadel stipendiumid juba varem olemas, nüüd sai kaetud ka farmakognoosia.

Stipendiumifondi nimi tuleneb ladinakeelsest sõnast flores ehk õied. „Farmakognostilises mõttes on õied paljude ravimtaimede kasutatavaks osaks ehk droogiks, millest valmivad erinevad tervisetooted. Bioloogilises tähenduses on õied viljade eelduseks, filosoofilises mõttes peab edu ja õitseng viima viljadeni ehk teenima inimeste tervist. Ja emotsionaalsel tasandil on selle nime taga soov, et meie ülikool ning farmaatsia ja farmakognoosia selles elaks, kasvaks ja õitseks – vivat, crescat, floreat,” kirjeldas Raal.

„Omanimelise stipendiumi loomisel oli mulle eeskujuks Tartu Ülikooli farmatseutilise nanotehnoloogia professori Jyrki Heinämäki nimeline HEINA stipendium, mis toetab magistrantide ja doktorantide üliõpilasvahetust, õppe- ja teadustöötajate koostööd ning kontaktide sõlmimist Eesti ja Soome vahel farmaatsia erialal,” rääkis Raal, avaldades lootust, et see tegu annab mõttesuuna teistelegi professoritele.

Stipendiumiga toetatakse proviisoriõppe üliõpilaste ja doktorantide erialastel konverentsidel ja ekskursioonidel osalemist, teadustööde publitseerimist ning töövahendite ja erialakirjanduse soetamist.

Stipendiumitaotlusi saavad esitada Tartu Ülikooli proviisoriõppe tudengid ja doktorandid aastaringselt stipendiumiaasta jooksul alates 1. detsembrist kuni 1. novembrini. Stipendiumi saajate arv sõltub esitatud taotlustest ja kokku antakse välja toetusi kuni 1000 eurot ühe stipendiumiaasta jooksul.

Stipendiumi saamiseks tuleb üliõpilasel või doktorandil esitada vabas vormis taotlus koos motivatsioonikirjaga (kokku maksimaalselt 1 lk) Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi juhatusele aadressile info@easp.ee.

FLORES fondi statuut allkirjastati professor Raali ja Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi esimehe Daisy Volmeri poolt rahvusülikooli 100. sünnipäeval, 1. detsembril Toomemäel farmakognostist professori Alma Tominga mälestuspingil.

Allikas:
https://www.farmaatsia.ut.ee/et/uudised/uus-stipendium-toetab-proviisorioppe-uliopilaste-erialast-arengut?fbclid=IwAR1D5oTjbTcBJTwrbRUIGnkt5MQ3o-otXrisM95n9QaPR-GqI_xPgvAuXY4

Uudised

Sügisseminar 2019

Head kolleegid!

Kutsume Teid osalema Tartu Ülikooli Rohuteaduse Seltsi, EFSi ja EAFSi korraldataval Sügisseminaril. Selleaastase seminari teema on “Uudsed lahendused apteegis”.


Üritus toimub 16. novembril Tartu Ülikooli Biomeedikumi hoones, aadressil Ravila 19, Tartu. Toimub kolm teemakohast loengut ning kaks seminari. Päeva eest saavad erialatöötajad 6 täiendkoolituspunkti.

Ajakava on järgmine:
9.30 Saabumine ja registreerumine
10.20 Tervitussõnad
10.30 I loeng – Apteekri roll tulevikus (Kristiina Sepp)
11.45 II loeng – Bioloogilised ravimid (Triin Suvi)
12.45 Lõuna
13.45 I Seminar – Probleemsed patsiendid ja konflikti lahendamine / Arutlus apteegireformist / Kriitiline vaatenurk toitumisest (Kaia Kastepõld-Tõrs / Karin Alamaa-Aas / esinejad TAI’st)
14.40 II Seminar – Probleemsed patsiendid ja konflikti lahendamine / Arutlus apteegireformist / Kriitiline vaatenurk toitumisest (Kaia Kastepõld-Tõrs / Karin Alamaa-Aas / esinejad TAI’st)
15.30 Paus
16.00 III Loeng – E-tervis (Monika Soosaar)
Orienteeruv lõpp 17.00

Avatud on registreerimine siin: https://forms.gle/ep6WFfWWWUqdUD9D8

Maksumus:
Seminari osalustasu on 35€
Tudengitele 15€
TÜRS toetajaliikmetele -20%
TÜRS liikmetele tasuta
EFS liikmetele tasuta

Hoidke pilk peal ka Facebook’i üritusel, kus samuti infot pidevalt uuendame! Ürituse link: https://www.facebook.com/events/763288744106238/

Kohtumiseni Sügisseminaril!

Lugupidamisega
Eesti Farmaatsia Selts ja Sügisseminar 2019 korraldustiim

Uudised

Tagasivaade Suveseminarile 2019

Foto: Sandra Ird

Paljudel farmaatsiavaldkonna inimestel seostub suve algus Eesti Farmaatsia Seltsi Suveseminariga, mis on aasta üks suurimaid apteekrite kokkusaamisi. Häid traditsioone järgides koguneti sel aastal 7.-9. juunil Hiiumaal Kalanas, kus toimus järjekorras juba 56. Eesti Farmaatsia Seltsi Suveseminar.

Suveseminari ametliku avamise viis läbi EFSi värske president Triinu Entsik-Grünberg. Proua president tervitas osalejaid, tutvustas seminari programmi ja julgustas kõiki aktiivselt selle tegevustes osalema. Sellele lisaks tõi president seminari avakõnes kõnes välja uue prioriteedi, mis on hetkel Eesti Farmaatsia Seltsi fookuses – osalemine farmaatsiavaldkonna kõrgharidusasutuste ja organisatsioonide koostööplatvormi loomisel akadeemilise ja rakendusliku farmaatsiahariduse edendamiseks ning tööjõuturu toetamiseks. Farmaatsiavaldkonna erialaorganisatsioonide pöördumine on saanud positiivse tagasisidet Tartu Ülikooli rektori poolt ja sellel on toetus koostööplatvormi loomiseks. Sellealane esimene koosolek on juba peetud. 

Suveseminari avatseremoonial pidas kõnet ka Läti Farmaatsia Seltsi president Dace Kikute, kes rõhutas Balti farmaatsiaseltside head koostöötraditsiooni. Samuti tõstis ta esile vajaduse toetada ja tõhustada seda koostööd ja kutsus kõiki Suveseminari osalejaid BaltPharm Forum’ile, mis toimub järgmisel kevadel Lätis. Traditsioonijärgselt jätkus avatseremoonia piduliku lipuheiskamisega, mida tegid Suveseminari noorim ja vanim osalejad. Tseremoonia lõppes osalejate ühise pildistamisega. 

Reedene õhtu jätkus meeldivas õhustikus. Osalejad veetsid aega ilusas mereäärses looduses ning kohtusid oma kursusekaaslaste, õppejõudude, endiste ja praeguste töökaaslastega. Paljud osalejad lõid uusi tutvusi. Samuti oli suurepärane võimalus ammutada ideid, vahetada erialapraktikat ja väärtuslike kogemusi Läti kolleegidega. Muuhulgas arutati Eesti ja Läti farmaatsiaseltside vahelisi koostöövõimalusi.

Laupäev algas bussiekskursiooniga saarel. Ekskursioonil tutvustasid kohalikud giidid Hiiumaa ajalugu ja traditsioone. Saaretuuri ajal külastati ainulaadset Tahkuna tuletorni ja Eesti vanimat tuletorni – Kõpu tuletorni. Ekskursiooni lõpus külastati kohalikku militaarmuuseumi ja saare pealinna Kärdlat. Kindlasti tekitas tuur osalejates äratundmisrõõmu, kuivõrd paljudel on Hiiumaaga omad kokkupuuted. Samuti said kõik saare uusi külgi avastada ning suurenes soov ikka ja jälle Hiiumaa läänerannikule tagasi tulla tänu giidide köitvatele jutustustele, mis olid täidetud huvitavate faktide ja hiidlaste huumoriga. 

Laupäeva pärastlõunal toimus ravimitootjate ja apteegikaupade näitus, millel oli võimalik tutvuda tooteuudistega, vahetada infot tootjate esindajatega ning saada vastuseid küsimustele, mis olid seotud uute toodetega. Peale näitust oli osalejatel võimalus valida endale sobiv tegevus mitmete erinevate hulgast. Paljud osalesid loodusmatkal, mis toimus prof Ain Raali juhendamisel. Köitva matka ajal näitas prof Raal Hiiumaa ravimtaimi looduskeskkonnas ning selgitas nende omadusi. See oli huvitav ja silmapaistev kohalike ravimtaimede tutvustus, mis sai osalejatelt väga positiivset tagasisidet.

Samal ajal toimus apteegifolkloori töötuba “Üks apteegifolkloor, palun!”. Töötoa eesmärgiks oli apteekide ja ravimitega seotud kultuuripärandi kogumine. Töötoas tutvustati erialafolkloori alatüüpe. Seejärel paluti osalejatel jagada lugusid oma praktikast, sest ainult erialasel tööl sünnivad sellised folkloorikillud, mida ükski autor sihilikult ei leiuta. Pikemas perspektiivis loodetakse laekunud folkloorikillud avaldada vastavas ühtses kogumikus. 

Samuti pakkusid korraldajad aktiivsema aja veetmise austajatele võimalust osaleda erinevate spordialade võistlustel. Sportlike võistluste tava järgides said parimad auhindu.

Laupäevaõhtune programm algas üllatusega. Kõik osalejad pidid moodustama kümme meeskonda. Osalejate ülesandeks sai kokku panna oma ravimite valmistamise oskused ning apteekrikunsti, et valmistada omakäeline eliksiir. Kõik meeskonnad näitasid huvitavaid ja loomingulisi lahendusi. Iga meeskond sai auhinna erinevas kategoorias. Peaauhinna pälvis meeskond, kelle eliksiir pidi kõikide vaevuste korral aitama. Õhtu jätkus vabas õhkkonnas – meeldiv elav muusika, kolleegide ja uute tuttavatega suhtlemine. 

Pühapäeva hommikul pidas sisuka ja kaasahaarava loengu Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaater-vanemarst dr Margus Lõokene. Loengu teemaks oli “Depressioon ja ärevushäired ning nende käsitlus esmatasandi meditsiinis”. Dr Lõokene tutvustas depressiooni ning sagedasemaid ärevushäireid praktiseerivat apteekrit silmas pidades – fookuses olid peamised sümptomid ja ravimeetodid. Loengus käsitleti ka patsientide nõustamist ravi alustamisel ja selle jooksul. Samuti rõhutas ta apteekri tähtsust patsientide nõustamisel ning ravisoostumuse parendamisel. Loeng oli praktiliste näidetega põimitud ning lõppes elava arutelu ja küsimustega. 

Pärast loengut toimus Suveseminari lõputseremoonia ja lipu langetamine. EFSi president Triinu Entsik-Grünberg tänas osalejaid, korraldajaid ning kõiki teisi, kes aitasid Suveseminari meeldejäävamaks teha. Samuti kutsus ta kõiki osalejaid eelseisvatele EFSi Seminaridele – Sügisseminarile, mis toimub novembris Tartus ning EFSi Suveseminarile 2020.

Omalt poolt soovin samuti tänada kõiki osalejaid – oli tõesti mõnus Suveseminar! 

Samuti kutsun üles kõiki apteekreid jälgima tähelepanelikult EFSi kodulehekülge, toetama EFSi tegemisi ja osalema Seltsi tegevuses, sest see annab võimaluse juba varakult end kurssi viia planeeritavate Seminaridega ning nendes osalemist planeerida.

Peatse kohtumiseni!

Vaata Suveseminari pilte SIIT!

Autor: Anna Bannova

Tagasivaade ilmub ka 2019. aasta Eesti Rohuteadlase neljandas numbris.

Uudised

Rahvusvaheline ravimite kasutamise hindamise konverents Narva-Jõesuus 28.-30.11.19

Head kolleegid!

Kutsume teid osalema järjekordsel ravimite kasutamise hindamist käsitleval rahvusvahelisel konverentsil, mis toimub selle aasta novembri lõpus Narva-Jõesuus.

Esimene samal teemal toimunud kohtumine leidis aset novembris 2017 a Võrus. Siis andsid oma ala asjatundjad kogu maailmast hea sissejuhatuse ravimite kasutamise hindamise teooriasse ning jagasid kogemusi selle teenuse rakendamisel. Tänaseks oleme jõudnud nii kaugele, et esimene nimetatud teenuse pilootprojekt Eesti apteekides käivitus 2019. a alguses ning meiega on liitunud kolleegid Lätist ja Leedust ning teistest Euroopa riikidest. See on üks põhjusi, miks asusime kavandama jätkukonverentsi – nüüd on olemas esimesed kogemused, mida patsiendikesksest teenusest nii tervishoiutöötajate kui ka riikide vahel jagada. Samuti on järjest sagenenud arutelud erinevate IT lahenduste mõjust tervishoiuteenusele. Kuidas ühendada jõud nii, et uued digilahendused toetaksid tervishoiutöötajate erialast pädevust? Ka sellest tuleb konverentsil juttu.

Konverentsile eelneb interaktiivne töötuba, kus on võimalik täiendada praktilisi teadmisi ravimite kasutamisega seotud probleemide avastamiseks, hindamiseks ja lahendamiseks. Töötoas osalejatele on kavandatud ka webinar, mis toimub oktoobri keskel (täpsem info lisandub). Kogutud teadmine täiendab erialast kompetentsust ravimite kasutamise hindamise teenuse edasiarendamiseks.

Konverentsi osalejatena nähakse kõiki neid, kes on seotud ravimite kasutamise hindamise teenuse arendamise ja rakendamisega – praktiseerivad tervishoiutöötajad (apteekrid, arstid, õed), riigiasutuste ja kõrgkoolide esindajad ning üliõpilased. Nii konverents kui ka sellele eelnev töötuba toetavad ja arendavad ravimite kasutamise hindamise kompetentse, mis on vajalikud nii traditsiooniliste kui ka lisateenuste kvaliteetseks pakkumiseks kaasaegses apteegis.

 • Konverentsi töökeeleks on inglise keel.
 • Konverentsil osalemine annab täiendkoolituse tunde.
 • Konverentsile on korraldatud transport Tallinnast ja Tartust.

Rohkem infot konverentsi programmi ja maksumuse kohta leiate: www.ncpc2019.com
Varajase registreerija tähtaeg on 11. september.

Uudised

Loodi farmaatsiavaldkonna kõrgharidusasutuste ja teiste organisatsioonide koostööplatvorm

Tartu Ülikooli farmaatsia instituudis kogunesid juuni alguses Eesti farmaatsiavaldkonna organisatsioonide, sh kahe kõrgkooli esindajad, et ühiselt arutada valdkonna tulevikku, õppe kestlikkust, rahastamist ja eriala populariseerimist.

„Ümarlaud möödus väga konstruktiivses ning tulemustele, tulevikule ja koostööle orienteeritud õhkkonnas,“ sõnas Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi juhataja Ain Raal. „Teeb head meelt, et lisaks farmaatsiaharidusele on tähelepanu all kogu farmaatsia tulevik,“ lisas ta.

Kohtumisel moodustati kaks töörühma. Üks neist hakkab koostama tuleviku apteegi visioonidokumenti ning analüüsima erialatöötajate vastutusvaldkondi, et viia need vastavusse tervishoiusüsteemi ja ühiskonna vajadustega.

Teise töörühma eesmärk on tõhustada kahe farmaatsiaalast kõrgharidust andva kõrgkooli, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli omavahelist koostööd. Kavas on ühtlustada kõrgkoolide õppekavad ja anda Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kolmeaastase õppe läbinud farmatseutidele võimalus jätkata õpinguid Tartu Ülikooli proviisoriõppes.

„Maailm on igapäevases muutumises, niisamuti on muutumas apteegi olemus ja apteekri ülesanded. Uued märksõnad on patsiendikesksus ja üha individuaalsem sümptomitest lähtuv nõustamine,“ rääkis Eesti Farmaatsia Seltsi president, proviisor Triinu Entsik-Grünberg. „Alustatud tihe koostöö Eesti farmaatsiavaldkonna organisatsioonide vahel aitab kindlasti muuta apteegiteenuseid paremaks ja kliendikesksemaks,“ ütles ta.

Ümarlaual osalesid Eesti Farmaatsia Seltsi, Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi, Eesti Apteekide Ühenduse, Eesti Apteekrite Liidu, Eesti Haiglaapteekrite Seltsi, Eesti Proviisorite Koja, Tartu Ülikooli Rohuteaduste Seltsi ning Tartu Ülikooli ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli esindajad.

Lisateave:
Ain Raal
TÜ farmaatsia instituudi juhataja, farmakognoosia professor
737 5288, 502 7574
ain.raal@ut.ee

Algallikas: ut.ee

Uudised

EFS Kevadseminar ja Üldkogu 2019

EFS uus juhatus (vasakult): Liisa-Kai Pedosk, Kadri Petratškov, Jaak Koppel, Triinu Entsik-Grünberg (president), Anna Bannova, Piret Uibokand ja Tanel Kuusmann (pildilt puudu).

Tänavune EFS üldkogu toimus 28. märtsil 2019 Tallinnas, mille raames tehti kokkuvõtted möödunud tegevusaastast, kinnitati 2018. a majandusaasta aruanne ja valiti seltsile uus president ja juhatus.

Avamisele järgnenud sõnavõtus rääkis EFS senine president Jaak Koppel seltsi edusammudest viimastel aastatel. Alates seltsi tegevuse reorganiseerimisest 2011. a on taastunud seltsi regulaarne tegevus, renditud on ruumid farmaatsiaajaloo kollektsiooni hoidmiseks ja suurendatud seltsi liikmeskonda.

EFS juhatuse möödunud tööperiood 2017/2018 oli tegevusrohke, kus lisaks tavapärastele kevad-, suve- ja sügisseminaridele korraldati 2018. a BaltPharm Forumi, mis toimus Tartus ja oli pühendatud 21. sajandi apteegile.
Toimusid traditsioonilised täienduskoolitusseminarid, millest viimane sügisseminar korraldati koostöös Tartu Ülikooli Rohuteaduse Seltsi ja Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsiga ja oli pühendatud geneetikale apteegis.
Kokku osales EFS kevadseminaril 80, suveseminaril 82 ja sügisseminaril 49 seltsi liiget.
BaltPharm Forumil Tartus osales kokku 374 inimest (Eestist 80, Lätist 61, Leedust 233).
Üldkogu toimumise momendil oli EFS-i liikmete arv 224 inimest, kelle keskmine vanus on umbes 50 aastat.

Seltsi peamiseks ülesandeks on eriala ühendamine ja selle edendamine. Selts pakub võimalust end erialaselt täiendada ja olla koos nendega, kelle jaoks on tähtis eesti farmaatsia areng ja hea käekäik. Viimaste aastatel palju turbulentsi tekitanud apteegireformi osas on selts  jäänud neutraalsele positsioonile, olles seisukohal, et sõltumata sellest, kes on apteegi omanik, tuleb meil seista farmaatsiaeriala huvide ja kõrge erialase taseme eest, teha selle nimel omavahel koostööd ja jätta võimalusel tahaplaanile kitsad isiklikud ja erinevate tööandjate huvid.

Jaak Koppel tänas ametiaega lõpetavat EFS juhatust ja teatas ühtlasi, et soovib taanduda EFS presidendi ametipostilt, kuna on olnud sellel ametipostil juba 2011. a alates.

Ühehäälselt kinnitati seltsi 2018. a majandusaasta aruanne ja võeti vastu seltsi 2019. a eelarve. Üldkogu kinnitas järgmise aasta liikmemaksu suuruseks 30 eurot aastas senise 25 euro asemel. Liikmemaksuvõlglased, kellel on kogunenud liikmemaksuvõlg üle kahe perioodi, kustutatakse seltsi nimekirjast ja saavad oma liikmelisuse taastada, kui tasuvad võlgnevuse.

Toimusid seltsi presidendi ja juhatuse valimised. Seltsi presidendi kandidaadiks esitati proviisor Triinu Entsik-Grünberg, kelle toimunud EFS üldkogu valis sellesse ametisse 51 poolthäälega, hääletussedeleid oli kokku 59. EFS juhatusse valiti proviisorid Piret Uibokand, Kadri Petratškov, Tanel Kuusmann, Liisa-Kai Pedosk, Anna Bannova ja Jaak Koppel.

Seltsi uus president proviisor Triinu Entsik-Grünberg on sündinud 16. augustil 1971. aastal ja on lõpetanud Tartu Ülikooli farmaatsia magistrina 1994. a. Hetkel töötab ta Eesti vanima ja auväärseima Tallinna Raeapteegi juhatajana. Varasemalt on ta töötanud Südameapteegis piirkonnajuhi ja peaproviisorina ning õppinud 2001 – 2003 Estonian Business School’is rahvusvahelist majandust ja ärijuhtimist.

Üldkogu arutas veel seltsi juhatuse ettepanekut EFS-i ja Eesti Farmatseutide Liidu ühinemiseks ja andis juhatusele selle sisuliste läbirääkimiste alustamiseks volituse.

Üldkogule järgnes EFS-i kevadseminar, kus dr. Tatjana Brilene, Tartu Ülikooli Meditsiinilise mikrobioloogia ja viroloogia õppetoolist rääkis teemal „Seenhaiguste käsitlus ja ravimvalikud apteegis“. Loengus oli juttu erinevate seenhaiguste sümptomaatikast, haigustekitajatest ning milliste sümptomite puhul on võimalik abi saada apteegist ning mis juhul tuleks patsient siiski suunata arsti vastuvõtule. Lisaks räägitakse veel ka ravivigadest, mille tõttu pikeneb paranemine ja võib halveneda ravisoostumus.

EFS-i järgmiseks ürituseks on 7.-9. juunil toimuv EFS 56. suveseminar Hiiumaal.

Lugupidamisega
EFS juhatus

Uudised

Suveseminar 2019

Foto: Liisa Randmäe

EFS 56. suveseminar toimub 7.-9. juunil Hiiumaal.
Suveseminarile on oodatud kõik apteekrid ja farmaatsiaeriala inimesed üle Eesti, et veeta mõnus nädalavahetus kutsekaaslastega, saada osa Hiiumaa kaunist loodusest, põnevatest töötubadest ja loodusmatkast, uudistest ravimfirmade näitusel, erinevatest ühistegevustest jpm põnevast, lisaks ka harivast täiendõppe loengust kolmandal seminaripäeval.

Suveseminari täpsema ajakava ja registreerumise info leiab
http://efs.ee/efs-suveseminar/

Suveseminarist on võimalik osa võtta järgneva osavõtutasu alusel:

 • EFS liige (eraisik) – 120€
 • Mitteliikmele (eraisik) – 150€
 • Laps kaasa – 80€
 • Arve juriidilisele isikule – vastavatele osavõtutasudele lisanduvad käibemaksud

Registreerumine toimub iseseivalt järgneva lingi kaudu:
https://goo.gl/forms/FQmBoG9lzEO50OzU2
NB! Registreeruda saab kuni 19. maini (k.a)!

Küsimuste korral saate pöörduda aadressil info@efs.ee või telefonil 55 613 903 (Janika Tähnas).

Kohtumiseni suveseminaril!

Uudised

EFS Kevadseminar 2019

EFS Kevadseminar toimub 28. märtsil Tallinnas Park Inn by Radisson Meriton Conference ja Spa Hotel konverentsikeskuses Jakobson II saalis, aadressil Toompuiestee 27 / Paldiski mnt. 4.
Kevadseminari raames toimub ka EFS-i Üldkogu, millel saavad osaleda vaid EFS-i liikmed. Täiendõppe seminarile on aga oodatud osalema ka kõik need, kes ei ole veel seltsiga liitunud. Kevadseminari lektoriks on dr. Tatjana Brilene, Tartu Ülikooli Meditsiinilise mikrobioloogia ja viroloogia õppetoolist, kes räägib teemal „Seenhaiguste käsitlus ja ravimvalikud apteegis“. Loengus tuleb juttu erinevate seenhaiguste sümptomaatikast, haigustekitajatest ning ravivõimalustest. Lektor juhib tähelepanu, milliste sümptomite puhul on võimalik abi saada apteegist ning millistel juhtudel tuleks patsient siiski suunata arsti vastuvõtule. Lisaks räägitakse veel ka ravivigadest, mille tõttu võib pikeneda paranemisprotsess ja halveneda ravisoostumus.

Ajakava
Kl 10.30-11.00 Kogunemine ja registreerumine EFS Üldkogule
Kl 11.00-13.00 EFS Üldkogu

 • Majandusaasta aruande kinnitamine
 • Seltsi eelarve kinnitamine
 • Uue juhatuse ja presidendi valimine
 • Liikmemaksu suuruse kehtestamine
 • Revisjonikomisjoni aruande kinnitamine

Kl 13.00-14.00 Lõunapaus (pakub EFS)
Kl 12.00-14.00 Apteegikaupade näitus, registreerumine täiendõppe loengule
Kl 14.00-16.15 Täiendõppe loeng – dr. Tatjana Brilene

Täiendõppe kestvuseks on 3 ak tundi.

EFS-i liikmetele on kevadseminaril osalemine TASUTA ning mitteliikmetele 24€ (koos käibemaksuga).
Registreeruda saate iseseisvalt kuni 21. märtsini (k.a) või seni, kuni kohti jätkub, lingi kaudu aadressil https://goo.gl/forms/hVIUDw5A1SqM8KlU2

Uudised

BaltPharm Forum 2019

BaltPharm Forum 2019 toimub 12.-14. aprill Kaunases, Leedus teemal “Apteekrid kui ravimieksperdid ja nende roll tervishoiusüsteemis”. Vaatluse alla võetakse apteekri ameti areng ja apteegi muutumine ravimikesksest patsiendi keskseks.

Eraldi toimub haiglaapteekrite sessioon.

Täpsemat infot ürituse kohta leiab nende kodulehelt: www.baltpharmforum.com

Kutsume kõiki kolleege ja erialaorganisatsioone ühiselt osalema BaltPharmil ja plaanis on tellida Kaunasesse sõiduks ühine kuni 40 kohaline buss.

Bussi tellimiseks oleks vaja hiljemalt 17. märtsiks infot osalejate kohta ja selleks palume registreeruda alljärgneval lingil: https://goo.gl/forms/B4147eUzYOgAp4iT2

Bussi tellimist ja eesti delegatsiooni ühist osalemist BaltPharm Forumil 2019 korraldab Eesti Farmaatsia Selts.

Uudised

Sügisseminar 2018

Lugupeetud kolleegid

Meil on hea meel teid kutsuda 17. novembril traditsioonilisele sügisseminarile, kus räägime “Geneetika apteegis – tulevik või reaalsus”. Seekordne sügisseminar toimub koostöös Tartu Ülikooli Rohuteaduse Seltsi ja Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsiga.

Üritus toimub 17. novembril Tartu Ülikooli Biomeedikumi hoones (auditooriumis 1006), aadressil Ravila 19, Tartu. Päeva jooksul toimub neli teemakohast loengut ning kaks seminari/töötuba. Seminari raames saavad töötavad proviisorid ja farmatseudid 6 täiendkoolituspunkti. Longud käsitlevad personaalmeditsiini, farmakogeneetikat, geeniteraapiat ja geneetilisi teste.

Ürituse kava:
9.00-10.00 Kogunemine, registreerimine
10.00 Sügisseminari avamine
10.15 Geneetilised testid, PhD Maris Laan
11.00 Geeniteraapia, PhD Riin Tamm
Paus, liikumine seminariruumidesse
12.00 Seminar – juhtimine ja suhtlus*/ergonoomika töötuba
Lõuna
13.45 Seminar – juhtimine ja suhtlus*/ergonoomika töötuba/ EFS koosolek
Paus, liikumine loengusaali
14.45 Personaalmeditsiin ja farmakogenoomika, PhD Lili Milani
Lõpetamine ja tunnistuste jagamine

*Seminare (juhtimine ja suhtlus) viivad läbi MA Monika Schmidt ja MA Veronika Krassavina

Osavõtt seminarist on EFS-i liikmetele tasutaTeistele kuulajatele on osavõtutasu 35€.
Sügisseminari lõpus väljastatakse kõikidele osalejatele koheselt ka tunnistused.

Registreeruda saate iseseisvalt järgneva lingi kaudu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScogCHORelXVwQ3dKDe-2DNvjNbpL-buSXokPkedMsvshpTog/viewform Registreerimine on avatud kuni 11. november (k.a.).

Sügisseminari infot leiab TÜRSi kodulehelt.

Kohtumiseni 17. novembril Sügisseminaril!